<< Geri
 
 
Genel Cerrahi II
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401342
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin başarıyla tamamlanması durumunda öğrenci aşağıda belirtilenleri yapabilecektir;

1) genel cerrahi prensipleri açıklama,

2) evcil hayvanların önemli cerrahi hastalıklarını açıklama,

3) teorik bilgi ile hastalığın tanısını koyma

4) cerrahi aletler konusunda temel bir bilgiye sahip olma

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Apse, gangren, nekroz
2 Yanık ve donma
3 Şekilsel bozukluklar (hipertrofi, atrofi, dilatasyon divertikülüm, stenoz)
4 Tümör ve cerrahi sağaltımı
5 Yara ve sağaltımı
6 Yara ve sağaltımı
7 Yara komplikasyonları
8 Aktinomikoz, botriyomikoz
9 Ulkus, fistül, ezik
10 Fıtık
11 Travmatik şok
12 Flegmon, ödem
13 Bursitis
14 Arter, vena ve lenf sistemi hastalıkları
Kaynaklar Samsar, E., Akın , F. (2002). Genel Cerrahi. Malatya; Medipress. Slatter, D. (1998). Textbook of Small Animal Surgery. Philedelphia: W.B. Saunders Company. Aslanbey D. (2000). Veteriner Operasyon Bilgisi Malatya; Medipress.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Düz Anlatım / Slayt Gösterimi / Soru - Cevap

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : 1 10
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi