<< Geri
 
 
Ayak Hastalıkları
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401419
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Kürşad YİĞİTARSLAN

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1) ayak hastalıklarının büyük hayvanlardaki önemini açıklayabilecektir,

2) ayak hijyeninin sağlanması ve hastalıklardan korunmasını uygulayabilecektir,

3) sığır, koyun, keçi ve at ayak hastalıklarını tanımlayabilecektir,

4) ayak hastalıklarında tanı ve sağaltım yöntemlerini gösterebilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Sığırlarda ayak hastalıkları (Ayağın anatomisi ve bacak duruşları)
2 Sığırlarda ayak hastalıkları (Normal bir sığır tırnağının özellikleri, mihanikiyeti)
3 Sığırlarda ayak hastalıkları (Tırnak uzaması, bozuk tırnak şekilleri ve tırnak kesimi)
4 Sığırlarda ayak hastalıkları (Ayağın klinik ve radyolojik muayenesi)
5 Sığırlarda ayak hastalıkları (Corium ungule hastalıkları)
6 Sığırlarda ayak hastalıkları (Capsula ungule hastalıkları)
7 Sığırlarda ayak hastalıkları (Ayak bölgesi yumuşak doku hastalıkları)
8 Koyun ve keçilerde ayak hastalıkları
9 Atlarda ayak hastalıkları (Ayağın anatomisi ve bacak duruşları)
10 Atlarda ayak hastalıkları (Ayağın mihanikiyeti, klinik ve radyolojik muayene)
11 Atlarda ayak hastalıkları (Atlarda tırnak kesimi, nallar ve nallama)
12 Atlarda ayak hastalıkları (Corium ungule hastalıkları)
13 Atlarda ayak hastalıkları (Capsula ungule hastalıkları)
14 Atlarda ayak hastalıkları (Ayak bölgesi yumuşak doku hastalıkları)
Kaynaklar İzci, C., Avki, S (1996). Sığır Ayak Hastalıkları. Konya. Selçuk Üniversitesi Basımevi. - Elma, E., Yavru, N., Özkan, K. (2000). Ayak Hastalıkları. Konya. Selçuk Üniversitesi Basımevi. - Stashak T, S. (2002).Adams’ Lameness in Horses 5th Ed. Philedelphia: Lippincott Williams and Wilkins. - Greenough P,R., Weaver D. (1997). Lameness in Cattle. Bristol: John Wright and Sons Ltd
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Düz Anlatım / Slayt Gösterimi

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : 1 10
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi