<< Geri
 
 
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama III
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401533
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Kenan SEZER

Öğrenme Çıktıları

1) cerrahi hastalarında yaklaşım ve muayeneyi tanımlar,
2) hastaların izlenmesi ve tanısını açıklar,
3) sağaltım seçeneklerini tartışır,
4) gerekli operatif girişimleri gözler,
5) karkas muayenesi yapar.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Mezbaha Tanıtımı


2

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: :Mezbaha Hijyeni
 

3

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Baş Muayenesi

4

İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Karkas Muayenesi

5

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: İç orgam muayenesi

6

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Gıda Laboratuvarı Tanıtım

7

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Kimyasal Solüsyon hazırlanması

8

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Titrasyon

9

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Gıda kimyası analizleri

10

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları

11

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: Gıdaların ekim yöntemleri

12

İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: MPN ve membran filtrasyon tekniği

13

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: ELİSA tekniği kullanımı

14

İç Hastalıkları: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Doğum ve Jinekoloji: Klinik uygulama
Cerrahi: Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Besin Hijyeni ve Teknolojisi: PCR tekniği kullanımı

Kaynaklar

Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis-Prof. Dr. Kürşat TURGUT

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Teorik ve Klinik Uygulama
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev : 1 10
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi