<< Geri
 
 
Klinik Uygulama II
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401334
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Nuri MAMAK

Öğrenme Çıktıları

1) anamnez alır,
2) hayvanı muayene eder,
3) canlı hayvan üzerinde basit uygulamaları gösterir,
4) operasyon hazırlıklarını ve dikiş yöntemlerini uygular.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

İç Hastalıkları: Anemnez ve Genel Muayene
Cerrahi: Asepsi yöntemleri

2

İç Hastalıkları: Yardımcı Muayane Yöntemleri (Hematolojik, Mikrobiyolojik, Biyokimyasal, Paraziter ve Radyolojik Muayene)
Cerrahi: Antisepsi yöntemleri

3

İç Hastalıkları: Hematolojik Muayaene
Cerrahi: Cerrahi el aletlerinin tanıtılması

4

İç Hastalıkları: Mikrobiyolojik Muayene
Cerrahi: Cerrahi el aletlerinin tanıtılması

5

İç Hastalıkları: Biyokimyasal Muayene
Cerrahi: Cerrahi el aletlerinin tanıtılması

6

İç Hastalıkları: Paraziter Muayene
Cerrahi: Pansuman uygulaması

7

İç Hastalıkları: Radyolojik Muayene (Elektrokardiografi, Direkt-indirekt radyografi ve Ultrasonografi)
Cerrahi: Bandaj uygulaması

8

İç Hastalıkları:Elektrokardiografi
Cerrahi: Drenaj uygulaması

9

İç Hastalıkları: Direkt-indirekt radyografi
Cerrahi: Cerrahi dikiş materyallerinin tanıtılması

10

İç Hastalıkları: Ultrasonografi
Cerrahi: İğne tutan, penset ve makas maniplasyonu

11

İç Hastalıkları: Sondalama
Cerrahi: Cerrahi dikiş tekniklerinin tanıtılması

12

İç Hastalıkları: Klinik ve Laboratuvar Teşhis
Cerrahi: Hemostatik pens maniplasyonu

13

İç Hastalıkları: Genel sağaltım teknikleri
Cerrahi: Elektrokoter maniplasyonu

14

İç Hastalıkları: Sıvı Sağaltımı
Cerrahi: Hasta kayıt ve takip sistemi

Kaynaklar

Geviş getiren hayvanların iç hastalıkları, Karnivorların iç hastalıkları- Prof. Dr. Yusuf GÜL, Prof. Dr. Tarık BİLAL

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik ve Klinik Uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : 1 10
Ödev :
Proje : 1 10
Ödev :
Laboratuvar : 1
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi