<< Geri
 
 
İç Hastalıkları - III
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401404
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Nuri MAMAK

Öğrenme Çıktıları

1) ruminant, kedi ve köpekte görülen hastalıkları tanımlar,
2) ruminant, kedi ve köpek hastalıklarında klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirerek ayırıcı tanılarını karşılaştırır,
3) ruminant, kedi ve köpek hastalıklarında uygun tedavi yöntemlerinin tanımlar,
4) hastalıkların profilaksi yöntemlerini öğrenip, koruyucu hekimliği tanımlar.

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Primer deri lezyonları, sekonder deri lezyonları, Kıl örtüsünün hastalıkları, derinin fonksiyonel bozuklukları, keratinizasyon bozuklukları, dermatitis, ekzema, ekzantem, dermatitis solaris, deri altı anfizem ve ödem

2

Derinin enfeksiyoz hastalıkları, dermatomikozis, dermatofilozis, kutan papillomatoz, deri lökozu, çiçek hastalığı, derinin paraziter hastalıkları, uyuz, kene, bit, pire enfestasyony, nokra myiasis

3

Alerjik deri hastalıkları, alerji tipler, alerjik kontakt dermatitis, gıda, pire, bakteriyel alerjisi, hormonal ve endoparazitik hipersensivite, kronik atopik dermatitis, kedilerin eozinofilik granulom kompleksi

4 Otoimmun deri hastalıkları (pemfigus, lupus), hormonal deri hastalıkları, mikotik deri hastalıkları, kedilerin ülseratif deri yangısı, köpeklerde leishmaniasis, yalama dermatitis, lyell sendromu
5 Metabilizma hastalıkları, Karbonhidrat metabolizması bozuklukları, ketozis, koyunların gebelik toksemisi
6

Lipomobilizasyon, azotüri, thiamin eksikliği, neonatal hipoglisemi

7

Mineral madde metabolizması bozuklukları, hipokalsemil doğum felci, dığırların doğum sonu hemoglobinürisi

8

Raşitizma, yatalak sendromu, pika, magnezyum metabolizması bozuklukları, çayır tetanisi, ahır tetanisi, Transport tetani

9

Su ve elektrolit denge bozuklukları, dehidrasyon, hiperhidrasyon, ödem, su zehirlenmesi, vücutta asit baz dengesi ve tampon sistemlerin işleyiş mekanizması

10 Asit baz dengesi bozuklukları, Metabolik asidozis ve alkalozis, solunum asidozis ve alkalozis
11 Asidozis ve alkalozis tedavisi, iz element ve vitamin teminindeki bozukluklar, Bakır yetmezliği, bakır zehirlenmesi, molibden zehirlenmesi
12

Mangan yetmezliği, demir yetmezliği, kobalt yetmezliği, çinko yetmezliği, selenyum ve vitamin E yetmezliği, iyot yetmezliği

13 Vitamin A ve beta karoten yetmezliği, K vitamini yetmezliği, thiamin yetmezliği
14

C vitamini yetmezliği, D vitamini yetmezliği

Kaynaklar

Geviş getiren hayvanların iç hastalıkları, Karnivorların iç hastalıkları- Prof. Dr. Yusuf GÜL, Prof. Dr. Tarık BİLAL

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Teorik
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi