<< Geri
 
 
İç Hastalıklarına Giriş
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401323
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Nuri MAMAK

Öğrenme Çıktıları

1) temel iç hastalıklarında hastalıklara tanı amaçlı yaklaşılmasını tanımlar,
2) iç hastalıklarında kullanılan metot ve enstrumanların tanımlar,
3) iç hastalıklarında yaygın olarak kullanılan terimleri açıklar,
4) metodik olarak çiftlik ve evcil hayvanlarda sistematik olarak iç hastalıkları yönünden muayenelerini yapar.Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

3. sınıf veteriner fakültesi öğrencisi olması gereklidir

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Hastalık tanımı, Hayvanları tutma-bağlama, Tanı çeşitleri, İç Hastalıkları Muayene Yöntemleri, Anamnez, Signalament (eşgal), Habitus
2 Derinin muayenesi (Kıl örtüsünün muayenesi, Deride görülen şişlikler, Deri lezyonları)
3 Lenf sisteminin muayenesi
4 Görülen mukozaların muayenesi (konjuktiva, vulva, ağız) ve Beden ısısının kontrolu (septik ve aseptik ateş)
5 Dolaşım sistemi (bayılma, endokardial ve eksokardial üfürümler), Nabız (Pozitif / negatif ven nabzı, venalarda dolgunluk) ve Kan muayenesi (froti yapımı ve incelenmesi, kanama ve pıhtılaşma zamanı, eritrosit ve lökosit sayısı, kan asit-baz dengesi ve kanın biyokimyasal muayeneleri)
6 Dolaşım sistemi (bayılma, endokardial ve eksokardial üfürümler), Nabız (Pozitif / negatif ven nabzı, venalarda dolgunluk) ve Kan muayenesi (froti yapımı ve incelenmesi, kanama ve pıhtılaşma zamanı, eritrosit ve lökosit sayısı, kan asit-baz dengesi ve kanın biyokimyasal muayeneleri)
7 Solunum sistemi muayenesi (Solunum ritmi, frekansı) Öksürük kontrolu, Üst solunum yollarının muayenesi, Solunum havasının kontrolu, Akciğer muayenesi (perküsyonu ve auskultasyonu)
8 Solunum sistemi muayenesi (Solunum ritmi, frekansı) Öksürük kontrolu, Üst solunum yollarının muayenesi, Solunum havasının kontrolu, Akciğer muayenesi (perküsyonu ve auskultasyonu)
9 Sindirim sistemi ve Karaciğerin muayenesi (İştiha ve ruminasyonun kontrolu, ağız muayenesi, sondalama, tek tırnaklı ve karnivorlarda karın organlarının muayenesi, ruminantlarda karın organları ve ön midelerin muayenesi, rumen sıvısı muayenesi, ağrı deneyleri, dışkı muayanesi, karaciğer muayenesi ve kilinik bulguları, karaciğer fonksiyon testleri)
10 Sindirim sistemi ve Karaciğerin muayenesi (İştiha ve ruminasyonun kontrolu, ağız muayenesi, sondalama, tek tırnaklı ve karnivorlarda karın organlarının muayenesi, ruminantlarda karın organları ve ön midelerin muayenesi, rumen sıvısı muayenesi, ağrı deneyleri, dışkı muayanesi, karaciğer muayenesi ve kilinik bulguları, karaciğer fonksiyon testleri)
11 Sindirim sistemi ve Karaciğerin muayenesi (İştiha ve ruminasyonun kontrolu, ağız muayenesi, sondalama, tek tırnaklı ve karnivorlarda karın organlarının muayenesi, ruminantlarda karın organları ve ön midelerin muayenesi, rumen sıvısı muayenesi, ağrı deneyleri, dışkı muayanesi, karaciğer muayenesi ve kilinik bulguları, karaciğer fonksiyon testleri)
12 Üriner sistem ve idrar muayenesi (Ürinasyon fonksiyonlarının kotrolu, üriner sistemin fiziksel muayenesi, üriner sistemin özel muayeneleri, idrar muayeneleri, böbrek fonksiyon testleri
13 Sinir sisteminin muayenesi (Ruhsal fonksiyonların muayenesi, motorik fonksiyonların kontrolu, reflekslerin kontrolu)
14 Sinir sisteminin muayenesi (Ruhsal fonksiyonların muayenesi, motorik fonksiyonların kontrolu, reflekslerin kontrolu)
Kaynaklar Veteriner İç Hastalıklara Giriş- Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz İMREN
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik ve Klinik uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje : 1 10
Ödev :
Laboratuvar : 1
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi