<< Geri
 
 
Klinik Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Bölüm / Proğram Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Ders Kodu 2401518
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Fulya TAŞÇI

Öğrenme Çıktıları


1.Laboratuvarda çalışma prensiplerini sıralayabilir

2.Et ve et ürünlerinde kimyasal analizler için örnek alınmasını uygulayabilir

3.Et ve et ürünlerinde mikrobiyolojik analizler için örnek alabilir

4.Et ve et ürünlerinde su aktivitesi ve rutubet tayinini yapabilir

5.Et ve et ürünlerinde Soxhelet yöntemi ile yağ miktarını belirleyebilir

6.Et ve et ürünlerinde protein ve kül içeriğinin miktarını saptayabilir

7.Et ve et ürünlerinde asitlik, pH ve tuz analizlerini yapabilir

8.Mikrobiyolojik analizler için besi yerini hazırlayabilir

9.Dökme plak yöntemi ile ekim yapabilir

10.Yayma plak yöntemi ile ekim yapabilir ve analiz sonuçlarını yorumlayabilir.

11. Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapabilir

 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

yok 

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

yok

Önerilen Seçmeli Dersler

yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Genel Gıda Mikrobiyolojisi

2

Özel Gıda Mikrobiyolojisi

3

Mezbaha Bilgisi ve Et Muayenesi-2

4

Mezbaha Bilgisi ve Et Muayenesi-2

5

Süt ve Süt Ürünleri Muayene Metodları

6

Gıda Kimyasal Muayene Metodları-1

7

Gıda Kimyasal Muayene Metodları-2

8

Et Ürünleri ve Muayene Metodları-1

9

Et Ürünleri ve Muayene Metodları-2

10

Su Hijyeni ve Muayene Metodları

11

Yumurta Muayene Metodları

12

Bal Muayene Metodları

13

Balık Eti, Kanatlı Eti ve Konserve Muayene Metodları

14

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve HACCP

Kaynaklar

1.Wilson, A. (1991). Wilson’s practical meat inspection, 6th edition, Blackwell  Publishing.
2.Yousef, A.E. (2003). Food Microbiology A Laboratory Manual,Wiley-Interscienc
3.Arslan, A. (2002). Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi, Medipress
4.Patır, B. (2003). Süt  ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Elazığ.
5.Tekinşen, O.C. (2002). Süt Ürünleri Teknolojisi, Konya
6.Gürbüz, Ü. (2009). Mezbaha Bilgisi ve Pratik Et Muayenesi, Konya. ISBN:978-605-60592-0-9

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1.Power point ile anlatım

2. Soru-cevap

3. Tartışma

4.Laboratuvar Uygulaması

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 2 % 20
Kısa Sınav : 1 %10
Ödev : 1 % 10
Proje : 1 %10
Ödev : 1 %10
Laboratuvar : 2 % 20
Diğer : 1 % 10
Final Sınavı : 1 % 10
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 5 1 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 9 9
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     90
Toplam/ 30 (s)     3
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi