<< Geri
 
 
Süt Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm / Proğram Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Ders Kodu 2401511
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Fulya TAŞÇI

Öğrenme Çıktıları

1. Sütün kimyasal bileşimi ve bileşimini etkileyen faktörleri öğrenir

2. Süt ve ürünlerinin kimyasal analizleri hakkında bilgi edinir ve uygular

3. Süt ve ürünlerinin mikrobiyolojik analizleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.

4. Süt ve ürünleri ile bulaşan hastalıklar ve bunların önlenmesi konularında bilgi ve beceri sahibi olur.

5. Süt ürünlerinin; özellikle yoğurt ve çeşitleri, yerli ve yabancı bazı peynir çeşitleri, tereyağ ve süt tozu üretim teknolojilerini öğrenir

6. Süt ve süt ürünleri ile ilgili yasal zorunlulukları ve yorumlamayı öğrenir

7. Görev yapabileceği bir işletmenin çalışma koşullarını değerlendirerek karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm üretme konusunda bilgi sahibi olur.

8. Sağlıklı ve hijyenik üretim konularında bilgi sahibi olarak, işletmelerde hijyen programları hazırlamayı öğrenir

9.Süt ve ürünlerine ilişkin HACCP hakkında bilgi sahibi olur

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

yok

Önerilen Seçmeli Dersler

yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Sütün Üretimi ve Sütün Bileşimini Oluşturan Unsurlar

2

Sütün Fiziksel Özellikleri

3

Sütün Bileşimi ve Miktarını Değiştiren Etkenler

4

Sütün Mikroflorası ve Sütte Meydana Getirdiği Değişiklikler

5

Süt Ürünlerinde Starter Kullanımı

6

Süt Sanayi Hijyeni

7

Süt Yan Ürünleri Teknolojisi

8

İçme Sütü Teknolojisi

9

Yoğurt Teknolojisi

10

Kefir Teknolojisi

11

Peynir Teknolojisi

12

Süt tozu Teknolojisi

13

Tereyağı Teknolojisi

14

Dondurma Teknolojisi

Kaynaklar

1.Patır, B. (2003). Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Elazığ.

2. Tekinşen, O.C. (2002). Süt Ürünleri Teknolojisi, Konya. 

3.www.gkgm.gov.tr Türk Gıda Kodeksi,İlgili Yönetmelikler ve Ürün Tebliğleri

4.Tekinşen O.C., Nizamlıoğlu M. (2001). Süt Kimyası, SÜ Basımevi, Konya.

5.Metin M, Öztürk GF. Süt ve Mamülleri Analiz Yöntemleri, 2002 Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Yayınları İzmir.

 

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1.Power point ile anlatım

2. Soru-cevap

3. Tartışma

4 Uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 2 % 20
Kısa Sınav : 1 %10
Ödev : 1 %10
Proje : 1 %10
Ödev : 1 %10
Laboratuvar : 2 % 10
Diğer : 1 % 10
Final Sınavı : 1 % 20
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi