<< Geri
 
 
Klinik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Bölüm / Proğram Zootekni ve Hayvan Besleme
Ders Kodu 2401514
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Fatma KARAKAŞ OĞUZ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;  

1)     Yem maddelerini tanır.

2)     Yemlerin besin madde bileşimleri hakkında bilgi edinebilecektir. 

3) Yem maddelerinin hayvan beslenmesindeki önemini kavrayabilecektir,  

4) Yem maddelerinin hayvan türlerine göre veriliş miktarlarını öğrenebilecektir,  

5) Yem katkı maddeleri konusunda bilgi kazanabilecektir,   

6) Karma yem hazırlama teknolojisi hakkında bilgi sahibi olabilecektir,  

7) Yem maddelerinin laboratuar analiz metotları hakkında bilgi edinebilecektir. 

8) Hayvan beslemenin temel ilkelerini öğrenecektir

9) Hayvan beslemenin temel ilkelerini uygulayabileceklerdir.

10)  Beslenme hastalıkları ve bunların önlenmesi hakkında donanımlı olacaklardır.

11)  Tedavi yerine koruyucu hekimlik konusunda daha bilinçli olacaklardır.

12)  Farklı türdeki hayvanlar için rasyon hazırlama becerisi kazanacaklardır.

13)  Yem maddelerindeki besin maddeleriyle hayvanın ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanacaklardır.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Yemler ve yem grupları- Genel, yeşil otlar, kuru otlar ve silaj

2

Yem hijyeni ve kalite kontrolü, yem analiz metotları

3

Rasyon formulasyonunun temel prensipleri ve teknikleri

4

Ruminant besleme (Genel), buzağı besleme ve rasyonu

5

Süt ineği besleme ve rasyonu

6

Süt ineği besleme ve rasyon Ruminantlarda beslenme hastalıkları

7

Besi sığırı besleme ve rasyonu

8

Koyun ve keçi besleme ve rasyonu

9

Tavuk besleme ve rasyonu

10

At ve tavşan besleme ve rasyonu

11

Kedi ve köpek besleme ve rasyonu

12

Hindi, bıldırcın, ördek, kaz ve egzotik kuşlar, kanatlılarda besleme hastalıkları ve rasyonu

13

Çiftlik gezisi

14

Çiftlik gezisi

Kaynaklar

·         Ergün, A.,  Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Kucukerssan, K., Kucukersan, S., Sehu, A. (2002). Yem hijyeni ve teknolojisi. Ankara-Türkiye

·         Ergün, A.,  Tuncer, Ş.D. Çolpan, İ. Yalçın, S., Yıldız, G., Kucukerssan, K., Kucukersan, S., Sehu, A. ( 2004). Hayvan Besleme Ankara-Türkiye.

·         Umucalılar, H.D., Gulşen, N. (2005). Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları, Konya, ISBN 975-270-588-X.

·         Yavuz, H.M.  (2001).    Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Temel Prensipler ve Karma Yem Üretiminde Bazı Bilimsel Yaklaşımlar   İstanbul-Türkiye

·         Perry, T.W., Cullison, A.E., Lowrey, R.S. (2004). Feeds and Feeding. Sixth edition. ISBN 0-13-097047-6.

  • Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R. (1995). Basic Animal Nutrition and Feeding
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Ders anlatımı, ödev ve uygulama.

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi