<< Geri
 
 
Yem Hijyeni ve Teknolojisi
Bölüm / Proğram Zootekni ve Hayvan Besleme
Ders Kodu 2401206
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Mustafa Numan OĞUZ

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1.       Yem maddelerini bilir.

2.       Yemlerin besin madde bileşimleri hakkında bilgi edinir.

3.       Yem maddelerinin hayvan beslemedeki önemini kavrar.

4.       Yem maddelerinin hayvan türlerine göre veriliş miktarlarını öğrenir.

5.       Yem katkı maddeleri konusunda bilgi kazanır.

6.       Karma yem hazırlama teknolojisini öğrenir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Besin maddeleri: su, protein ve karbonhidratlar

2

Yağlar, vitaminler ve mineraller

3

Yemler ve yem grupları-Genel

4

Yeşil kaba yemler ve kuru kaba yemler

5

Silaj

6

Kök ve yumrular, dolgu maddesince zengin yemler

7

Tahıllar, baklagil tane yemleri, diğer konsantre yemler

8

Küspeler

9

Yemlik yağlar, hayvansal kökenli yemler ve alternatif yem maddeleri

10

Yem hijyeni ve kalite kontrolü

11

Yem katkı maddeleri

12

Yemlerdeki antinutrisyonel maddeler ve yem teknolojisi

13

Yem analiz metodları

14

Weende analiz sistemi

Kaynaklar

Ergün, A.,  Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Kucukerssan, K., Kucukersan, S., Sehu, A.( 2002). Yem hijyeni ve teknolojisi. Ankara-Türkiye

Ergün, A.,  Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Kucukerssan, K., Kucukersan, S., Sehu, A. (2004). Hayvan Besleme Ankara-Türkiye.

Coşkun, B., Şeker, E.,  İnal, F.  (1998).   Yemler  ve Teknolojisi  Konya-Türkiye.

Yavuz, H.M.  (2001),    Çifttlik Hayvanlarının Beslenmesinde Temel Prensipler ve Karma Yem Üretiminde Bazı Bilimsel Yaklaşımlar   İstanbul-Türkiye

Perry, T.W., Cullison, A.E., Lowrey, R.S. (2004). Feeds and Feeding. Sixth edition. ISBN 0-13-097047-6.

       Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R. (1995). Basic Animal Nutrition and Feeding.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Ders anlatımı, ödev ve uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi