<< Geri
 
 
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Bölüm / Proğram Zootekni ve Hayvan Besleme
Ders Kodu 2401327
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Mustafa Numan OĞUZ

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler aldıkları ders sonrasında;

1.       Hayvan beslemenin temel ilkelerini kavrar.

2.       Hayvan beslemenin temel ilkelerini uygulayabilir.

3.       Beslenme hastalıklarını önleme tekniklerini kavrar.

4.       Beslenme hastalıklarını önleme tekniklerini uygulayabilir.

5.       Tedavi yerine koruyucu hekimlik konusunu daha bilinçli uygular.

6.       Farklı türdeki hayvanlar için rasyon hazırlama becerisi kazanır.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Su ve besin maddelerinin metabolizması (Karbonhidratlar, proteinler)

2

Besin maddelerinin metabolizması (Yağlar, vitaminler, mineraller

3

Yem değerlendirme sistemleri ve evcil hayvanların sindirim sistemleri

4

Ruminant besleme (Genel), buzağı besleme, besi sığırı besleme

5

Süt ineği besleme

6

Koyun ve keçi besleme

7

Ruminantlarda beslenme hastalıkları

8

Tavuk besleme

9

Hindi, bıldırcın, ördek, kaz ve egzotik kuşlar, kanatlılarda besleme hastalıkları

10

At ve tavşan besleme

11

Kedi, köpek, domuz ve balık besleme

12

Rasyon formulasyonu

13

Rasyon formulasyonu

14

Rasyon formulasyonu

Kaynaklar

·         Ergün, A.,  Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Kucukerssan, K., Kucukersan, S., Sehu, A. ( 2004). Hayvan Besleme Ankara-Türkiye.

·         Umucalılar, H.D., Gulşen, N. (2005). Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları, Konya, ISBN 975-270-588-X.

·         Yavuz, H.M.  (2001).    Çifttlik Hayvanlarının Beslenmesinde Temel Prensipler ve Karma Yem Üretiminde Bazı Bilimsel Yaklaşımlar   İstanbul-Türkiye

·         Perry, T.W., Cullison, A.E., Lowrey, R.S. (2004). Feeds and Feeding. Sixth edition. ISBN 0-13-097047-6.

  •   Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R. (1995). Basic Animal Nutrition and Feeding.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Ders anlatımı, ödev hazırlama ve uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi