<< Geri
 
 
Genetik
Bölüm / Proğram Zootekni ve Hayvan Besleme
Ders Kodu 2401225
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler aldıkları ders sonrasında;

1- Veteriner hekimlikte ve hayvan yetiştiriciliğinde genetiğin önemini kavrayabilecektir.

2- Kromozomlar, genler ve gen etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

3- Mendel genetiği, popülasyon genetiği ve kantitatif genetik konularında bilgi sahibi olabilecektir.

4- Hayvan yetiştiriciliğinde genetik ve biyoteknolojik uygulamaları yorumlayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

YOK

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

YOK

Önerilen Seçmeli Dersler

YOK

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Genetik giriş, tarihçe, Veteriner hekimlikte ve hayvan yetiştiriciliğinde genetiğin önemi

2

Genetik açıdan hücre

3

Genetik açıdan hücre bölünmeleri ve bölünmenin genetik önemi

4

Mendel genetiği ve deneme birleştirmeleri

5

Gen etkileşimleri

6

Cinsiyet ve kalıtım

7

Genler ve genetik şifre

8

Replikasyon

9

Protein sentezi

10

Mutasyonlar

11

Polimorfizm

12

Yetiştirme metodları

13

Hayvan yetiştiriciliğinde kalıtsal hastalıklar ve önemi

14

Hayvan yetiştiriciliğinde genetik uygulamalar ve biyoteknoloji

Kaynaklar

1-Ertuğrul, O. (editör) (2011), Temel Veteriner Genetik. Eskişehir: Anadolu Ünv. Web-ofset. 2-Nicholas, F.W. (2010), Introduction to Veterinary Genetics.U.K.: Oxford University Press. 3-Öner, C. (editör) (2009), Genetik Kavramlar. Ankara: Palme Yayınevi. 4-Klug, W.S., Cummings, M.R., Ward, S.M., Spencer, C. (2009) Concepts of Genetics. Pearson Benjamin Cummings Press. 5-Alberts, B. (2008), Molecular Biology of the Cell. Garland Science. 6-Demirsoy, A. (2007), Yaşamın Temel Kuralları. Ankara: Meteksan A.Ş. 7-Demirsoy, A. (2007) Kalıtım ve Evrim. Ankara: Meteksan A.Ş. 8-Odabaşıoğlu, F. (2005), Veteriner Genetik, Konya: Selçuk Ünv. Basımevi. 9-Akçapınar, H., Özbeyaz, C. (1999), Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri, Ankara: Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti. 10-Brown, T.A. (1992), Genetics : A Molecular Approach. Second Edition. London: Chapman-Hall.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1- Anlatım, 2- Soru-Cevap, 5- Gösteri

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav : 1 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi