<< Geri
 
 
Klinik Zootekni
Bölüm / Proğram Zootekni ve Hayvan Besleme
Ders Kodu 2401516
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Özkan ELMAZ

Öğrenme Çıktıları

 Öğrenciler aldıkları ders sonrasında;

1- Sığır,koyun,keçi,at,tavuk,domuz gibi türlerin yetiştiriciliklerine yönelik uygulamaları tatbik edebilme yetisi kazanabilecektir.

2- Sürü idaresi programlarının kullanılmasını uygulayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

YOK

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

YOK

Önerilen Seçmeli Dersler

YOK

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Sığır yetiştiriciliğine giriş

2

Sığır Barınaklar

3

Sığır Irkları

4

Sığırlarda verim ve kayıt

5

At yetiştiriciliği

6

Koyun- Keçi yetiştiriciliğine giriş

7

Barınaklar

8

Koyun ve keçi ırkları

9

Koyunculukta verim kayıtları

10

Tavuk yetiştiriciliği

11

Tavuk ırkları

12

Domuz yetiştiriciliği

13

Hayvan refahı tanımı

14

AB'deki Hayvan refahı ile ilgili yönetmelikler

Kaynaklar

Alpan O. Ve Arpacık R. : Sığır Yetiştiriciliği. Şahin Matbaası, ANKARA, 1998. Akçapınar H.: Koyun Yetiştiriciliği. Medisan Yayınevi, ANKARA, 1994. Aksoy T.: Tavuk Yetiştiriciliği. ANKARA, 1999. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1- Anlatım, 2- Soru-Cevap, 4- Alıştırma ve Uygulama, 8- Grup Çalışması

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev : 1 10
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi