<< Geri
 
 
Hormonlar Biyokimyası
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 14622
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Burcu Menekşe BALKAN

Öğrenme Çıktıları

1-     Hormonların kimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olma,

2-     Hormonların etki mekanizmalarını moleküler düzeyde tanımlayabilme,

3-     Hormon analiz tekniklerini kavrayabilme,

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Hormonların tanımı, önemi ve sınıflandırılması
2 Hormonların salgılarının düzenlenmesi
3 Hormonların etki mekanizmaları
4

Hipotalamustan salgılanan faktörler ve etkileri

5 Nörohipofiz hormonları
6 Hipofiz orta lobu hormonları
7

Adenohipofiz hormonları

8

Gonadotropik hormonlar

9 Tirod Bezi Hormonları
10 Paratiroid bezi hormonları
11 Pankreas Hormonları
12 Adranal Korteks Hormonları
13 Cinsiyet ve Epifiz bezi hormonları
14 Hormon analiz yöntemleri ve hormon analizinde dikkat edilmesi gereken ilkeler
Kaynaklar

D. Gardner and D. Shoback, Greenspan's Basic And Clinical Endocrinology: Eighth Edition (Lange Medical Books), 2007
Endocrinology: Basic and Clinical Principles by Shlomo Melmed and P. Michael Conn, 2005
P. C. Chaampe-R. A. Harvey.Lippincott’s Biochemistry, Robert, K. M. Harper’in Biyokimyası
Bhagavan, N.V. Biochemistry
Biyokimya Anabilim Dalı Ders Notları

Gözükara E.M.(2001) Biyokimya I-II

 Ası, T(1996) Tablolarla Biyokimya

Dikmen N, Özgünen T (2004) Harper Biyokimya.

Emekli N (2003) Basic and Applied Biochemistry

 Karagül H, Altıntaş A, Fidancı U.R., Sel T. (1999) Temel Biyokimya Uygulamaları. Medisan.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi