<< Geri
 
 
Biyokimya Laboratuvarındaki Analiz Cihazlarının Kullanımı
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 16623
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Burcu Menekşe BALKAN

Öğrenme Çıktıları

1- Biyokimya Laboratuvarlarında kullanılan malzemler, ölçüm yöntemleri hakkında bilgi edinme,

2- Spektrofotometri, Elektroforez, Kromatografi, İmmünokimyasal yöntemlerin temel prensiplerini kavrama,

3- Temel Biyokimyasal  cihazları  kullanma becerisi kazanmaktır
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Laboratuvar Çalışmalarında Temel Kurallar 


2

 Laboratuvarda Kullanılan Gereçler3

Biyokimya'da kullanılan  Ölçüm ve Ölçü Sistemleri4

 Laboratuvar terazilerinin tanıtımı ve özellikleri

 

5

 Santrifüj Çeşitleri, çalışma prensipleri

 6

 Distile, bidistile ve deiyonize cihazlarının çalışma prensibi

7

 Etüv, Benmari, Çalkalayıcı, Karıştırıcıların tanıtımı

8

 pH metrelerin tanıtımı

 

9

 Otomatik ve cam pipetlerin tanıtımı

 

10

   Spektrofotometre ve Kullanım alanları

 

11

 Spektrofotometrik analizlerde Standart Grafik Hazırlama

12

Elektroforez ve Kullanım Alanları

13

  Kromatografik Yöntemler

 

14

ELİZA Cihazları ve kullanımı

Kaynaklar Rodney F. Boyer: Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques. Benjamin Cummings Edition
Rajan Katoch, Analytical Techmiques in Biochemistry and Molacular Biology, Springer
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri power point sunumu, uygulama
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1
Kısa Sınav :
Ödev : 2
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi