<< Geri
 
 
Klinik Hematoloji
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401504
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Şule DEMİRCİ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler hematolojik bilgileri ve kan sisteminde oluşabilecek anormal durumları yorumlayabilecektir. Ayrıca öğrenciler kan alma yöntemlerini bilecek ve kanın incelenmesi için gerekli laboratuvar tekniklerini uygulayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Kanın fiziksel ve kimyasal özellikleri
2 Eritrositler ve eritropoezis
3 Eritrositler ve eritropoezis-devam
4 Kan gazları ve taşınımları
5 Lökositler ve lökopoezis
6 Lökositler ve lökopoezis-devam
7 Lökositler ve lökopoezis-devam
8 ARASINAV
9 Trombositler ve trombopoezis
10 Doğal ve edinsel bağışıklık
11 Kan grupları ve kan aktarımı
12 Hemostaz, mekanizması ve bozuklukları
13 Anemiler
14 Lösemiler
Kaynaklar

-Anabilim Dalının ders notları,
-William O. Reece (2008). Dukes Veteriner Fizyoloji, Medipres
-Arthur C. Guyton (2007) Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi,
-Kürşat Turgut (2000) Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis. Bahçıvanlar Basim Sanayii 

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

PPT sunuları, Laboratuvar çalışmaları, Soru-cevap, Grup çalışması, Pratik uygulamaları

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev : 1 10
Laboratuvar : 1 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi