<< Geri
 
 
Laktasyon Fizyolojisi
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 14626
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Mehmet Şükrü GÜLAY

Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, meme bezinin gelişimi ve fonksiyonları üzerine etkili fizyolojik, gelişimsel ve biyokimyasal olaylar ile süt verimine etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Meme bezinin anatomisi (destekler, damarlar, sinir sistemi, morfoloji, ve histoloji)
2 Meme bezinin gelişimi (embriyonik, fetal, puberte öncesi, puberte ve laktasyon)
3 Meme bezinin gelişiminin kontrolü (hormonlar, ovaryum, plasenta, hipofiz, büyüme faktörleri ve sinir sistemi)
4 Epitelyal hücre yapısı ve sitoloji
5 Laktogenezis ve sekretuvar aktivite
6 Doğum ve laktogenezis
7 Laktasyonun korunması, hormonlar ve laktasyon eğrisi
8 Arasınav
9 Sütün indirilmesinin fizyolojisi (oksitosin ve miyoepitelyum)
10 Süt verimi ve metabolizma
11 Süt verimi ve beslenme
12 Süt bileşenlerinin sentezi (laktoz, proteinler, süt yağı, su ve mineraller)
13 Süt verimini artıran deneysel çalışmalar
14 Kuru dönem ve Mastitis
Kaynaklar

-Anabilim Dalının ders notları,

-William O. Reece (2008). Dukes Veteriner Fizyoloji, Medipres

-Arthur C. Guyton (2007). Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi

-Prof. Dr. Baki YILMAZ (1999). Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi, Feryal Matbaacılık, Ankara.

- Margaret Neville (1983). Lactation: Physiology, Nutrition, and Breast-Feeding, Plenum Pres, New York.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri PPT sunuları, Animasyonlar, Soru-cevap, Tartışma
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje : 1 10
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi