<< Geri
 
 
Termoregülasyon ve Özel Duyular
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 14653
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Özlem YILDIZ GÜLAY

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 

1. Isı dengesi ve vücut ısısının düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 

2. Duyu organlarının fizyo-anatomisini tanımlayabileceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Isı ve iletimi

Poikilotermi ve homeotermi
2

Kış uykusu ve vücut ısısı

Vücut ısısını etkileyen faktörler, ters akım prensibi
3

Isı yapımı ve Isı kaybı

Hipotermi ve Hipertermi
4 Soğukta termoregülasyon Sıcakta termoregülasyon
5 Vücut ısısının sinirsel ve hormonal kontrolü
6 Hastalık ve vücut ısısı
7 Arasınav
8 Görme duyusu, görüntü oluşumu ve görmede kırma kusurları
9 İşitme
10 Denge Organı (Vestibuler Organ)
11 Koku Duyusu
12

Vomeronazal organ

Koku reseptörlerinin özelliği
13

Tat duyusu

Tat tomurcukları
14 Hayvanlarda bireysel farklılıklar
Kaynaklar

-Anabilim Dalının ders notları,

- F. Bölükbaşı. (1989). Fizyoloji Ders Kitabı, Cilt 1, Ankara Ü., Veteriner Fak. Yayınları, Ankara.

-A. NOYAN. (1993). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Meteksan, Ankara.

-William O. Reece (2008). Dukes Veteriner Fizyoloji, Medipres

-Arthur C. Guyton (2007). Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi

-William O. Reece (2009). Evcil hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi, 4. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri PPT sunuları, Animasyonlar, Soru-cevap, Öğrenci sunuları, Tartışma
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje : 1 10
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi