<< Geri
 
 
Kanatlı Fizyolojisi
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 14641
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Ahu DEMİRTAŞ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 

1. Kanatlı hayvanların organ ve sistemlerinin fizyolojik özelliklerini tanımlayabilecektir.

 

2. Kanatlı hayvanlar ile memeli hayvanlar arasında fizyolojik mekanizmalar açısından var olan farklılıkları yorumlayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Kanatlı hayvanlarda solunum fizyolojisi 
2 Kanatlı hayvanlarda sindirim fizyolojisi
3 Kanatlı hayvanlarda kan ve dolaşım 
4 Kanatlı hayvanlarda bağışıklık sistemi 
5 Kanatlı hayvanlarda hareket sistemi  
6 Uçma fizyolojisi
7 Arasınav
8 Kanatlı hayvanlarda boşaltım fizyolojisi
9 Kanatlı hayvanlarda termoregülasyon
10 Kanatlı hayvanlarda endokrin fizyoloji
11 Kanatlı hayvanlarda dişi üreme sistemi
12 Kanatlı hayvanlarda erkek üreme sistemi
13 Kanatlı hayvanlarda duyu fizyolojisi
14 Kanatlı hayvanlarda göç
Kaynaklar

-Anabilim Dalının ders notları,

-William O. Reece (2008). Dukes Veteriner Fizyoloji, Medipres

- G. Causey Whittow (1999). Sturkie's Avian Physiology.

-William O. Reece (2009). Evcil hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi, 4. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri PPT sunuları, Animasyonlar, Soru-cevap, Tartışma
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje : 1 5
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi