<< Geri
 
 
Mesleki Etik ve Deontoloji
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401415
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Savaş Volkan GENÇ

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:

1- Veteriner Hekimlerin etik ve deontolojik sorumlulukları hakkında gerekli bilgilere sahip olacaklar.

2- Deontoloji kavramı ve tanımları öğrenip, mesleki deontoloji ve veteriner hekimlik ilişkisini yorumlayabileceklerdir.

3- Etik kavram ve tanımları, kavramların biyoetik şemsiyesi altında; tıbbi etik, veteriner hekimlik ve etik özeline indirilerek temel etik ilkelerin veteriner hekimlikteki yeri ve önemini bileceklerdir.

4- Bilimsel araştırmalarda yaşanan etik sorunları öğrenip, çözümünde ışık tutan etik ilkeleri bileceklerdir. 

5- Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Etik Kuralları ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Etik Kurallarını öğrenmiş olacaklardır. 

6- Yerel, ulusal ve uluslararası etik kurulların neler olduğu, nasıl kurulduğu, işleyişi ve yaptırım gücünü bileceklerdir.

7- Bir veteriner hekimin mutlak sahip olması gereken donanımlar arasında yer alan hayvan gönenci, hayvan hakları ve etik konuları bileceklerdir.

8- Veteriner hekimlikte karşılaşılan etik sorunların çözümünü yapabileceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

YOK

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Etik ve deontoloji konularında temel kavramlar

2

Mesleki deontoloji

3

Veteriner hekimliği etiği

4

Temel etik ilkeler ve veteriner hekimliği

5

Temel etik ilkeler ve veteriner hekimliği

6

Mesleki uygulamalarda etik ilişkiler

7

Mesleki uygulamalarda etik ilişkiler

8

Etik kurullar (yerel etik kurullar, ulusal etik kurullar, uluslararası etik kurullar)

9

Etik kurullar (yerel etik kurullar, ulusal etik kurullar, uluslararası etik kurullar)

10

Etik kurullar (yerel etik kurullar, ulusal etik kurullar, uluslararası etik kurullar)

11

Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar

12

Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar

13

Hayvan hakları ve hayvan refahı

14

Hayvan hakları ve hayvan refahı

Kaynaklar

a- Ders Notlar

b- Kitaplar:

1-Veterinary Ethics, Jerrold Tannenbaum, Mosby Press, ISBN: 0-8151-8840-4, USA.

2- Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Prof. Dr. Berna Arda, Prof, Dr. Esin Kahya, Doç. Dr. Tamay Başağaç Gül, ISBN: 978-975-482-810-8, Ankara, 2009.

3- Etik, Dave Robinson, Chris Garratt, NTV Yayınlar, ISBN: 978-605-5443-27-6, İstanbul, 2011.

4- Hayvan Hakları, David Degrazia, Dost Yaynları, ISBN: 978-975-298-264-2, Ankara, 2006.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power point sunusu

Anlatım

Soru - Cevap

Tartışma


Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi