<< Geri
 
 
Veteriner Hekimliği Tarihi
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401117
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Savaş Volkan GENÇ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;  

1) Uygarlığın gelişimi sürecinde hayvanların sosyal ve ekonomik açıdan yeri ve önemini yorumlayabilecektir, 

2) İlk uygarlıklardan itibaren ortaya konan tedavi uygulamaları hakkında bilgileri yorumlayabilecektir. 

3) Veteriner hekimlik mesleğinin oluşma sürecini öğrenmiş olacaktır.

4) Veteriner hekimlik mesleğinin hem hayvanlar hem de toplum açısından önemi konusunda bir fikir oluşturabilecektir.

5) Meslek tarihi bilincini ve önemini kavramış olacaklardır. 


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Türkiye’de yükseköğretim (kurumlar, elemanlar, işleyiş)

2

Dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin gelişimi

3

Veteriner hekimliğin üniversiter sistemde ve meslekler ailesindeki yeri

4

Tarihte insan hayvan ilişkisi ve veteriner hekimliğin doğuşu

5

Hastalık ve tedavi kavramları, tarihte hastalık paradigmaları ve tedavi dönemleri

6

Geçmişten günümüze veteriner hekimliğin profili ve çeşitli uygarlıklarda veteriner hekime verilen adlar

7

Geçmişten günümüze veteriner hekimliğin profili ve çeşitli uygarlıklarda veteriner hekime verilen adlar

8

Geçmişten günümüze veteriner hekimliğin profili ve çeşitli uygarlıklarda veteriner hekime verilen adlar

9

Dünyada ve Türkiye’de bilimsel veteriner hekimliği

10

Dünyada ve Türkiye’de bilimsel veteriner hekimliği

11

Veteriner hekimlerin insanlığa hizmetleri

12

Veteriner hekimlerin insanlığa hizmetleri

13

Veteriner hekimliği ile ilgili uluslararası örgütler

14

Veteriner hekimliği ile ilgili uluslararası örgütler

Kaynaklar

A- Ders Notları

B- Kitaplar: 

1- Veteriner Tarihi, Prof. Dr. Nihal ERK, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1966.

2- Veteriner Tarihi, Muzaffer BEKMAN, Ankara Basım ve Ciltevi, 1940.

3- Veterinary Medicine "Historical Approaches", Prof. Dr. Ferruh DİNÇER, Ankara Universty Press, 2002.

4- Evolution of the Veterinary Art, J. F. SMITHCORS, London, 1958.

5- Veteriner Hekimliği Tarihi, Ord. Prof. Dr. Hilmi DİLGİMEN, İstanbul Bozkurt Matbaası, 1947.


Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power point sunusu

Anlatım

Soru - Cevap

Tartışma

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi