<< Geri
 
 
Medikal Biyoloji
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401111
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Hakan ÖNER

Öğrenme Çıktıları

Ders Sonunda Öğrenci,

1) bilimsel düşünmeyi ve çalışmayı tanımlayabilecektir,
 
 
2) canlıların oluşumu ve sınıflandırılması ile ilgili taksonomik bilgiler kazanabilecektir,
 
 
3) mikroskop kullanmayı tanımlayabilecektir,
 
 
4) canlıların, özellikle hayvanların hücre yapısı hakkında genel bilgileri tanımlayabilecektir,
 
 
5) hücrede meydana gelen biyofiziksel olaylar hakkında temel bilgileri açıklayabilecektir

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Tıbbi Biyolojiye Giriş ve Evrim

2

Hücreyi İnceleme Yöntemleri, Hücrenin Genel Özellikleri

3

Hücrenin Yapısı, Sitoplazma, Çekirdek

4

Hücrenin Fiziksel Yapısı, Hücre Zarında Taşınma, Hücrenin Kimyasal Yapısı

5

Hücre Metabolizması, Hücre Uyarı Sistemleri

6

Hücre Bölünmesi, Hücresel Yaşlanma

7

Canlılarda Üreme; Eşeyli ve Eşeysiz Üreme

8

Embriyonal Gelişme

9

Embriyo Dışı Keseler 

10

Biyolojik Dokular: Epitel Doku

11

Bağ Doku

12

Kan Doku

13

Kas Doku

14

Sinir Doku

Kaynaklar 1- Prof.Dr.Ayşe BAŞARAN (Çeviri editörü) (2009). Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı. Bursa Nobel & Güneş Tıp Kitabevi 2- Prof.Dr. Turgut Ulutin, Doç.Dr. Müjgan Cengiz, Doç.Dr. Adnan Yüksel (2001). Tıbbi Biyoloji Ders Notları. Nobel Tıp Kitabevi. 3- Fulya Tekşen (2006). Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ders Kitabı. Ankara. Ankara Üniversitesi
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Derste genel öğretim metodları (anlatım, soru-cevap, tartışma, gözlem, ödev), bireysel ve grup çalışma teknikleri kullanılmaktadır.

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : 1 %20
Laboratuvar : - -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 %40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Ödev 1 5 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 6 6
Toplam     30
Toplam/ 30 (s)     1
AKTS Kredisi     1
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi