<< Geri
 
 
Genel Biyolojik Kavramlar
Bölüm / Proğram Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ders Kodu 17105
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 5
AKTS Kredisi 8
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Bu kursu başarıyla bitiren öğrenci 

1-yaşamın önemli olayları 

2-hücre yapısı ve organelleri 

3-yaşayan organizmaların biyolojisi ve 

4- yaşayan organizmaların sistematiği konularında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Tanışma, Genel Biyoloji dersine giriş, temel kavramlar
2 Yaşamın kimyası, elementler ve bileşikler, atomlar ve moleküller, Su ve suyun canlılar için uygunluğu
3 Karbon ve canlılardaki moleküler çeşitlilik, fonksiyonel gruplar, makromolekülerin yapı ve fonksiyonları, karbonhidratlar, lipidler, proteinler ve nükleik asitler
4 Metabolizmaya giriş: metabolizma, enerji ve canlılar, enzimler, metabolizmanın kontrolü
5 Hücre yapısı ve organelleri, çekirdek, ribozomlar, iç zar sistemi, zarla çevrili diğer organeller, hücre iskeleti, hücre yüzeyi ve bağlantı bölgeleri, Hücre zarının yapı ve fonksiyonları, zar geçirgenliği, hücrelerarası etkileşim, sinyal iletimi, uyartılara verilen hücresel cevaplar
6 Hücrede gerçekleşen temel olaylar: Solunum (glikoliz, krebs döngüsü, elektron taşıma sistemi) ve Fotosentez (ışık tepkimeleri, kalvin döngüsü, fotosentetik yollar)
7 Hücre Döngüsü, Mitoz-Mayoz
8 Temel Genetik (Mendel Genetiği ve kalıtımın kromozomal temelleri, eşey kromozomları)
9 Yaşamın kökenleri
10 Üçlü Domain Sistemi
11 Canlıların Çeşitliliği I (Prokaryotlar ve Ökaryotlar-protistler, mantarlar, bitkiler)
12 Canlıların Çeşitliliği II (Omurgasız Hayvanlar)
13 Canlıların Çeşitliliği II (Omurgalı Hayvanlar)
14 Ekoloji ve Evrimde temel kavramlar
Kaynaklar Yaşamın Temel Kuralları, Ali Demirsoy, Meteksan A.Ş., 1998, Genel Biyoloji, William T. Keeton, James L. Gould, Carol Grant Gould: Çev. Edit.: Ali Demirsoy, İsmail Türkan, Ertunç Gündüz. Palme Yayıncılık, Ankara, 2004., Biyoloji, Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Çev. Edit.: Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006., Canlılar Bilimi, Zeki Yıldırım, Lisans Yayıncılık, 2005., Genel Zooloji, Jülide Tanyolaç & Turgut Tanyolaç, Hatiboğlu Yayınları, 2000., Genel Botanik, Suna Bozcuk, Hatiboğlu Yayınları, 2004., Bitki Biyolojisi, Çeviri Editörü: Kani Işık, Palme Yayıncılık, 2004.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Anlatım, tartışma, araştırma
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   

Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 6 84
Sınıf dışı ders çalışma süresi 12 5 60
Ödev 2 6 12
Practice 6 5 30
Proje 2 12 24
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 20 20
Individual Study for Final Exam 1 10 10
Toplam     240
Toplam/ 30 (s)     8
AKTS Kredisi     8
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi