<< Geri
 
 
Yabancı Dil II
Bölüm / Proğram Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ders Kodu 16280
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrencilerden, dönem sonunda, içeriğin ön gördüğü seviyede,

1- dinlediği konuşmaları anlayarak tepki verebilme,

2- sözel olarak düşüncelerini ifade edebilme,

3-  yazılı metinleri okuyabilme ve anlayabilme,

4- düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme,

5- hedef dilde iletişim başlatabilme, başlamış bir iletişimi sürdürme ve uygun şekilde sonlandırabilme 

becerilerinin gelişmesi beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Kendini tanıtma
2 To be fiili
3 Geniş zaman
4 Geniş zaman
5 İyelik belirten sözcükler
6 Şimdiki zaman
7 Şimdiki zaman
8 edatlar
9 Sayılabilen ve sayılamayan isimler
10 Geçmiş zaman
11 Geçmiş zaman
12 Sıfatlar ve zarflar
13 Sıfat mukayaseleri
14 Sıfat mukayaseleri
Kaynaklar

Murphy, R. (2005). Essential Grammar in Use. Cambridge University Press. Pavlik, C. (2004). Grammar Sense: 1A. Oxford University Press. Furness, N.Y., Eğilmez, G., Arıkan, A.(2009). Smart Book. Gündüz Yayıncılık, Ankara

Öğretim elemanı tarafından geliştirilecek materyaller.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

İletişime dayalı, dört beceriyi içeren teknikler.

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : To be decided
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili İngilizce
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 12 2 24
Ödev 4 4 16
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     83
Toplam/ 30 (s)     2,76
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi