Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojisi

   
 
<< Geri
 
 
Otomotiv Teknolojisi
Edinilen Ünvan
Otomotiv Teknikeri
Edinilen Ünvan Düzeyi
Önlisans
Amaç
Programı tamamlayan ve Otomotiv Teknikeri unvanını alan mezunlar satış sonrası hizmet sektöründe yönetici / mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar.
Özel Kabul Şartları
Öğrenciler yükseköğretime ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılır ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenir. Adaylar yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve not ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
Tanınma Prosedürleri
Üniversitemize kayıt yaptıran adaylar, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğu derslerden muaf tutulmasını talep edebilirler. Bunun için, transkriptini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim ederler.
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Önlisans derecesi alabilmek için programın seçmeli ve zorunlu derslerini içine alan 120 AKTS kredisinin tamamlanması gerekmektedir.
Program Profili
Otomotiv Programı 2004 – 2005 Eğitim - Öğretim yılında 40 öğrenciyle eğitime başlamıştır. Bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak, Otomotiv Teknolojisi Programları için önerilen alt dallardan "Satış Sonrası" tercih edilmiştir. Bu programın hedefi; İki yıllık ön lisans dönemi sonunda, öğrencilerin bu dalda gerekli olan teknik bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlayarak, Otomotiv Sektörünün hizmet kademelerinde, ihtiyaç duyulan nitelikli teknik eleman olarak yer edinmelerini sağlamaktır.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencileri teorik derslerin yanında okulda mevcut olan otomotiv laboratuarının olanaklarından da yararlanmaktadırlar. Laboratuarımızda mevcut olan motor kesitleri, benzin motorları, dizel motorları, eğitim setleri, ölçüm ve test cihazları sayesinde öğrencilerimizin otomotiv servis ve ekipmanlarını kullanma becerileri geliştirilmektedir.
Öğrenme Çıktıları
 1-  1- Mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilme. 2- Mesleği ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilme. 3- Meslekî konulara teorik açıdan hakim olduğunu gösterebilme. 4- Çalışma düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilme.
Mezunların Mesleki Profili
Otomotiv teknikerleri ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Bu birimlerde grup liderliği, servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar.
İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı
Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin;
- Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Otomotiv Öğretmenliği
- Uçak Gövde-Motor
- Uçak Gövde-Motor Bakım bölümlerinde lisans tamamlayabilirler.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Derslere göre, yazılı-sözlü sınavlar, kısa sınavlar, projeler, ödevler, laboratuar çalışmaları ile değerlendirme yapılır.
Mezuniyet Şartları
Öğrencinin başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4'lük sistem) olmalı, staj çalışması kabul edilmiş olmalıdır.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
Öğretim Görevlisi A. Alper YARIŞ
İletişim
Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYOBucak Burdur
Öğrenme Çıktıları Matriksi
Dersler P1
Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I
Otomatik Transmisyonlar
Otomotiv Elektriği
Otomotiv Elektroniği
Otomotiv Meslek Etiği
Konfor Sistemleri
Bilgisayar Destekli Çizim
Hasar Tespit ve Değerlendirme
Dizel Motorları ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri
Emisyon Kontrol Sistemleri
İngilizce - I
İngilizce - II
Buji İle Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri
Isıtma ve Soğutma Sistemleri
Makine Elemanları
Malzeme Teknolojisi
Ölçme Tekniği
Motor Teknolojisi
Motor Test ve Ayarları
Hareket Kontrol Sistemleri
Mesleki Matematik I
Mesleki Matematik II
Fizik
Güç Aktarma Organları
Meslek Resim
Servis Donanımları
Staj Çalışması
Sistem Analizi ve Tasarımı
Termodinamik
Türk Dili - I
Türk Dili - II
Taşıtlar Mekaniği
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

Öğrenme Yetkinliği

1

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

Alana Özgü Yetkinlik

1
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  116 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2
  117 Fizik Zorunlu 3 3
  180 İngilizce - I Zorunlu 2 2
  113 Mesleki Matematik I Zorunlu 4 8
  160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 2
  119 Otomotiv Meslek Etiği Zorunlu 2 2
  128 Otomotiv Elektriği Zorunlu 4 5
  115 Motor Teknolojisi Zorunlu 4 4
  170 Türk Dili - I Zorunlu 2 2
    Total 25 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  122 Meslek Resim Zorunlu 3 3
  260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II Zorunlu 2 2
  130 Hasar Tespit ve Değerlendirme Zorunlu 2 2
  118 Mesleki Matematik II Zorunlu 4 6
  124 Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 2
  270 Türk Dili - II Zorunlu 2 2
  120 Dizel Motorları ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri Zorunlu 3 6
  126 Otomotiv Elektroniği Zorunlu 4 5
  282 İngilizce - II Zorunlu 2 2
    Total 24 30
    Toplam (Yıl) : 49 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  215 Makine Elemanları Zorunlu 3 3
  211 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 3 4
  217 Motor Test ve Ayarları Zorunlu 3 5
  213 Güç Aktarma Organları Zorunlu 4 5
  220 Termodinamik Zorunlu 3 3
  511 Hareket Kontrol Sistemleri Seçmeli 4 5
  513 Buji İle Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri Seçmeli 4 5
    Total 24 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  512 Staj Çalışması Zorunlu 0 8
  212 Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Zorunlu 4 3
  218 Emisyon Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 2
  214 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 3 4
  216 Taşıtlar Mekaniği Zorunlu 4 3
  518 Isıtma ve Soğutma Sistemleri Seçmeli 4 2
  514 Konfor Sistemleri Seçmeli 4 3
  520 Servis Donanımları Seçmeli 2 2
  516 Otomatik Transmisyonlar Seçmeli 3 3
    Total 26 30
    Toplam (Yıl) : 50 60


* U.K.: Ulusal Kredi


bolumDetay.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi