Elektronik ve Otomasyon

   
   
 
<< Geri
 
 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Edinilen Ünvan
Biyomedikal Cihaz Teknikeri
Edinilen Ünvan Düzeyi
Ön Lisans
Amaç
Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.
Özel Kabul Şartları
Meslek,Teknik, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik ve Elektronik alan dallarından mezun öğrenciler sınavsız veya ygs ile kayıt yaptırabilirler.
Tanınma Prosedürleri
YOK
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
YOK
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Biyomedikal firmaların ve hastane teknik servislerinde teknik eleman olarak görev yapacak, aynı zamanda firmalarda cihaz tanıtım, satış ve uygulama elemanı olarak ta görev yapabilecek nitelikte ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 30 öğrenci kayıtlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları
 1-  Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilme.
 2-  İnsan fizyolojik yapısı ve insandan elde edilen sinyalleri tanıma dönüşümlerini sağlama elektrik ve elektroniksel bileşenleri öğrenme ve ölçme parametrelerini açıklayarak kavrama
 3-  Biyomedikal Cihazlardaki elektrik, elektronik, elektromekanik, hidrolik, pnomatik sistemleri tanıma, arızalarını giderebilme; sürekliliğini sağlayabilme.
 4-  Biyomedikal Cihazların analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilme
 5-  Temel elektrik ve elektronik elemanların niteliklerini karşılaştırarak uygun donanıma karar verebilme.
 6-  Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanabilme.
 7-  Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı biyomedikal projelerini tasarlama, bilgisayar ile çizerek rapor hazırlama ve gerçekleştirme.
 8-  Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini, iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilme.
 9-  Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme.
 10-  Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
 11-  Hastane ortamında Tıbbi Cihazların satın alma, bakım-onarım ve kullanıcı eğitimi ile ilgili konularda gerekli teknik İletişimi kurabilme.
 12-  Tıbbi cihazların enfeksiyon, strilizasyon, tıbbi atık ve emniyet kurallarını hastane işleyişi içerisinde yürütebilme.
Mezunların Mesleki Profili
Mezunlarımız için başlıca iş sahaları; - İlgili alanda üretim ve/veya satış yapan özel sektör firmalarının teknik servisleri veya satış bölümleri, - Kamu veya özel hastanelerin teknik servisleri, - Özel teknik servis hizmeti veren firmalardır. Bazı mezunlarımız kendi işyerlerini kurmakta, bazıları ise meslekleri dışında kalan farklı alanlarda çalışmaktadırlar.
İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendislik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine geçiş yapabilmektedir.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır.
Mezuniyet Şartları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 sömestirde toplam 120 AKTS'lik ders alması gerekmektedir.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
Yrd. Doç Dr. Ali Özhan AKYÜZ
İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bucak-BURDUR

Telefon: +90 248 325 99 00

Faks: +90 248 325 99 00

E-Posta: egmyo@mehmetakif.edu.tr

 

Öğrenme Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Alternatif Akım Devre Analizi 5 3 4 5 5 5 2 1 2 3 2 1
Analog Elektronik 3 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2
Anatomi ve Fizyoloji 1 4 2 2 1 1 3
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Işınlı Tedavi Cihazları 5 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4
Kalibrasyon
Cihaz Kurulum ve Sökümü 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 5 5
Sayısal Elektronik 5 5 4 5 4 3 3 1 1 1 1 1
Dogru Akım Devre Analizi 5 2 2 5 5 4 2 1 1 1
Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 4
Elektronik Elemanlar ve Analiz 5 5 4 4 5 4 2 2 1 2 2
İngilizce I
İngilizce II
Girişimcilik ve İş Tasarımı
Arıza Analizi 5 5 5 5 5 5 3 1 3 1 1 1
Bilgi ve İletişim Teknolojisi 3 1 1 2 2 3 5 5 4 4 2 2
Laboratuvar Cihazları 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Yaşam Destek Cihazları
Bakım ve Sarf Malzeme 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 5
Tıbbi Görüntüleme Cihazları 4 4 5 5 5 2 2 2 2 1 3 3
Mikrodenetleyiciler 5 3 4 5 5 4 3 2 2 2 1 1
Fizik Tedavi Cihazları 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Fizyolojik Sinyal İzleyiciler 4 5 4 5 4 2 3 2 4 2 2 1
Kalite Güvencesi ve Standartları 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4
Sensörler ve Dönüştürücüler 4 5 4 5 5 5 2 2 3 3 2 1
Sterilizasyon Cihazları 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 5
Destek Sistem ve Cihazları 4 4 5 4 5 5 3 3 2 2 4 4
Teknik Servis Organizasyonu 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5
Arıza Giderme 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 4 1
Türk Dili (I)
Türk Dili II
Mesleki Matematik 1 4 3 2 3 3 4 2 1 4 4 1 1
Mesleki Yabancı Dil I 1 1 2 1 3 2 1 5 3 3 4 2
Mesleki Yabancı Dil II 1 4 5 2 3 5 2
Mesleki Matematik II 5 4 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1
İş Güvenliği 2 2 3 1 1 3 2 3 5 3 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14105 Elektronik Elemanlar ve Analiz Zorunlu 3 5
  14109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 3 4
  14180 İngilizce I Zorunlu 2 2
  14170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  14103 Dogru Akım Devre Analizi Zorunlu 3 4
  14111 Sayısal Elektronik Zorunlu 4 4
  14101 Mesleki Matematik 1 Zorunlu 4 5
  14107 Anatomi ve Fizyoloji Zorunlu 2 2
  14160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
    Total 25 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14106 Laboratuvar Cihazları Zorunlu 4 7
  14112 Analog Elektronik Zorunlu 4 4
  14280 İngilizce II Zorunlu 2 2
  14104 Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 3 4
  14108 Cihaz Kurulum ve Sökümü Zorunlu 2 2
  14260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  14102 Mesleki Matematik II Zorunlu 4 5
  14110 Teknik Servis Organizasyonu Zorunlu 2 2
  14270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
    Total 25 30
    Toplam (Yıl) : 50 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14201 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 2
  14207 Fizyolojik Sinyal İzleyiciler Zorunlu 4 4
  14203 Arıza Analizi Zorunlu 2 2
  14209 Işınlı Tedavi Cihazları Zorunlu 4 6
  14205 Tıbbi Görüntüleme Cihazları Zorunlu 4 5
  14505 Mikrodenetleyiciler Seçmeli 3 4
  14507 Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik Seçmeli 2 3
  14503 Girişimcilik ve İş Tasarımı Seçmeli 4 4
  17501 Yaşam Destek Cihazları Seçmeli 4 4
    Total 29 34


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14206 Destek Sistem ve Cihazları Zorunlu 4 6
  14202 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 2
  15208 Sterilizasyon Cihazları Zorunlu 4 5
  15204 Arıza Giderme Zorunlu 3 3
  14504 İş Güvenliği Seçmeli 2 2
  17502 Kalibrasyon Seçmeli 2 2
  15506 Bakım ve Sarf Malzeme Seçmeli 3 4
  17504 Fizik Tedavi Cihazları Seçmeli 3 3
  15502 Sensörler ve Dönüştürücüler Seçmeli 4 5
  14508 Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli 3 3
    Total 30 35
    Toplam (Yıl) : 59 69


* U.K.: Ulusal Kredi


bolumDetay.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi