Ağlasun Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. Muhasebe alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Bilgisayarda muhasebe programı, ofis programları ve ilgili yazılımları kullanabilmek. Vergi alanında yeterli bilgiye sahip olmak.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Ön Lisans mezuniyeti için, 107 kredi tamamlanmalı ve diğer şartlar yerine getirilmelidir.
a) 1. dönem 27 kredi,2. dönem 26 kredi,3. dönem 28 kredi, 4. dönem 26 kredi.
b) Öğrenciler dönem sonunda 30 iş günü staj yapmak zorundadır.

Program Profili

Programın amacı, muhasebe alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca muhasebecilik ve vergi alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde muhasebe elemanı olarak çalışmaktadır.

Kabul Şartları

Ön lisans öğrenimi bitiminde, öğrenciler DGS sınavı kazanırlarsa lisans eğitimi veren fakültelerde öğrenim hayatlarına devam edebilirler. İsteyen öğrenciler AÖF'ne sınavsız olarak geçiş yapabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en az %70 ve laboratuar çalışmalarının %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.

Mezuniyet Şartları

Ön Lisans mezuniyeti için 107 kredi tamamlanmalı ve diğer şartlar yerine getirilmelidir
a) 1. dönem 27 kredi,2. dönem 26 kredi,3. dönem 28 kredi, 4. dönem 26 kredi
b) Öğrenciler dönem sonunda 30 iş günü staj yapmak zorundadır

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğretim Görevlisi Fatma KÜÇÜKÇAYLI

İletişim

AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU 15800 AĞLASUN/BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Konaklama Muhasebesi
Muhasebe Denetimi
Kurum Stajı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Şirketler Muhasebesi
Ticari Belgeler
Ticaret Hukuku
Ticari Matematik
Ofis Programları II
İnşaat Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
Finansal Yatırım Araçları
Finansal Yönetim
Mali Tablolar Analizi
Yabancı Dil - I (İngilizce - I)
Yabancı Dil - II (İngilizce - II)
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Dış Ticaret İşlemleri
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
Temel Hukuk
Genel İşletme
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Ofis Programları I
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Makro Ekonomi
Mikro Ekonomi
Paket Programları I
Paket Programları II
Mesleki Matematik
Kamu Maliyesi
İstatistik
Vergi Hukuku
Vergi Sistemi
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4502160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  4502105 Genel İşletme Zorunlu 3 3
  4502101 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 4
  4502121 Mesleki Matematik Zorunlu 2 3
  4502117 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 4
  4502123 Ofis Programları I Zorunlu 3 4
  4502119 Temel Hukuk Zorunlu 2 4
  4502170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  4502180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 4 4
    Total : 25 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4502260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  4502112 Finansal Yatırım Araçları Zorunlu 2 2
  4502102 Genel Muhasebe II Zorunlu 4 6
  4502114 İstatistik Zorunlu 2 2
  4502110 Makro Ekonomi Zorunlu 3 3
  4502104 Ofis Programları II Zorunlu 3 4
  4502108 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 3
  4502106 Ticari Matematik Zorunlu 2 2
  4502270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  4502280 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 4 4
    Total : 26 30
    Annual Total : 51 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4502209 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 2 2
  4502503 Finansal Yönetim Zorunlu 4 5
  4502213 İnşaat Muhasebesi Zorunlu 2 3
  4502509 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 2
  4502205 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 4 6
  4502201 Paket Programları I Zorunlu 4 6
  4502207 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 4
  4502203 Vergi Hukuku Zorunlu 2 2
    Total : 23 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4502214 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 2
  4502210 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 2 2
  4502208 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 2
  4502510 Konaklama Muhasebesi Zorunlu 2 2
  4502500 Kurum Stajı Zorunlu 0 8
  4502512 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 4 3
  4502206 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 2
  4502202 Paket Programları II Zorunlu 4 4
  4502216 Ticari Belgeler Zorunlu 2 2
  4502204 Vergi Sistemi Zorunlu 3 3
    Total : 25 30
    Annual Total : 48 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi