Veteriner Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Klinik Bilimler
Edinilen Ünvan
Edinilen Ünvan Düzeyi
Amaç
Özel Kabul Şartları
Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili
Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Doğum ve Jinekolojiye Giriş
İç Hastalıklarında Temel Tedavi Prensipleri
Kedi ve Köpek İç Hastalıkları
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama III
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II
Klinik Uygulama I
Klinik Uygulama II
Klinik Uygulama I
Klinik Uygulama-III
Klinik Uygulama-IV
Klinik Uygulama-V
Klinik Suni Tohumlama
Klinik Enzimoloji
Klinik İç Hastalıkları
Klinik Doğum ve Jinekoloji
Klinik Cerrahi
Kedi ve Köpeklerde Dermatoloji
Acil Dahiliye
Egzotik Hayvanların İç Hastalıkları
Ayak Hastalıkları
Genel Cerrahi I
Genel Cerrahi II
İç Hastalıkları - III
İç Hastalıkları II
Atların İç Hastalıkları
Ruminantların İç Hastalıkları
Domuzların İç Hastalıkları
İç Hastalıkları I
İç Hastalıklarında Klinik Laboratuvar Bulgularının Yorumlanması
İç Hastalıklarına Giriş
Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I
Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II
Sıvı Elektrolit Tedavisi
Meme Sağlığı ve Hastalıkları
Çiftlik Hayvanlarının Metabolik Hastalıkları
Yeni Doğan İç Hastalıkları ve Tedavisi
Doğum ve Jinekoloji I
Doğum ve Jinekoloji II
Ortopedi ve Travmatoloji
Dölerme ve Suni Tohumlama
Küçük Hayvan İç Hastalıkları
Cerrahi I
Cerrahi II
Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı
Kedi ve Köpeklerde Muayene Yöntemleri
Veteriner Anesteziyoloji
Adli Tıp
Veteriner Radyoloji
Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği
Zoonoz Hastalıklarda Tedavi ve Korunma
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401331 Genel Cerrahi I Zorunlu 1 1
  2401323 İç Hastalıklarına Giriş Zorunlu 2 2
  2401333 Klinik Uygulama I Zorunlu 2 4
  2401333 Klinik Uygulama I Zorunlu 2 2
    Total : 7 9


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401332 Doğum ve Jinekolojiye Giriş Zorunlu 2 2
  2401342 Genel Cerrahi II Zorunlu 2 2
  2401322 İç Hastalıkları I Zorunlu 2 3
  2401334 Klinik Uygulama II Zorunlu 2 4
  14314 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Zorunlu 3 3
    Total : 11 14
    Annual Total : 18 23


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401419 Ayak Hastalıkları Zorunlu 1 1
  14409 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I Zorunlu 3 3
  2401405 Cerrahi I Zorunlu 3 3
  2401407 Doğum ve Jinekoloji I Zorunlu 2 3
  2401403 İç Hastalıkları II Zorunlu 4 4
  14419 Klinik Uygulama-III Zorunlu 4 4
  2401433 Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I Zorunlu 4 4
  2401437 Veteriner Anesteziyoloji Zorunlu 1 1
  2401421 Veteriner Radyoloji Zorunlu 1 1
    Total : 23 24


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14410 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II Zorunlu 3 3
  2401406 Cerrahi II Zorunlu 4 5
  2401408 Doğum ve Jinekoloji II Zorunlu 2 3
  2401404 İç Hastalıkları - III Zorunlu 3 4
  14422 Klinik Uygulama-IV Zorunlu 4 4
  2401434 Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II Zorunlu 4 4
    Total : 20 23
    Annual Total : 43 47


   5. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401523 Adli Tıp Zorunlu 1 1
  2401507 Dölerme ve Suni Tohumlama Zorunlu 4 4
  14511 Klinik Uygulama-V Zorunlu 4 4
  2401533 Klinik ve Et Hijyeni Uygulama III Zorunlu 4 4
  2401513 Meme Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 1 1
  2401525 Ortopedi ve Travmatoloji Zorunlu 2 2
    Total : 16 16


   5. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401524 Klinik Cerrahi Zorunlu 2 2
  2401526 Klinik Doğum ve Jinekoloji Zorunlu 2 2
  2401522 Klinik İç Hastalıkları Zorunlu 2 2
  2401520 Klinik Suni Tohumlama Zorunlu 2 2
    Total : 8 8
    Annual Total : 24 24
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14545 Acil Dahiliye Seçmeli 2 1
  14527 Atların İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  14654 Çiftlik Hayvanlarının Metabolik Hastalıkları Seçmeli 2 2
  14529 Domuzların İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  14712 Egzotik Hayvanların İç Hastalıkları Seçmeli 1 1
  14689 Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği Seçmeli 2 1
  14710 İç Hastalıklarında Klinik Laboratuvar Bulgularının Yorumlanması Seçmeli 2 1
  14661 İç Hastalıklarında Temel Tedavi Prensipleri Seçmeli 1 1
  14543 Kedi ve Köpek İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  14652 Kedi ve Köpeklerde Dermatoloji Seçmeli 1 1
  14663 Kedi ve Köpeklerde Muayene Yöntemleri Seçmeli 1 1
  14655 Klinik Enzimoloji Seçmeli 1 1
  14525 Ruminantların İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  14692 Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı Seçmeli 2 1
  14650 Sıvı Elektrolit Tedavisi Seçmeli 1 1
  14677 Yeni Doğan İç Hastalıkları ve Tedavisi Seçmeli 1 1
  14675 Zoonoz Hastalıklarda Tedavi ve Korunma Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi