Ağlasun Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Posta Hizmetleri
Edinilen Ünvan

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Posta Dağıtıcısı ön lisans diploması verilir.


Edinilen Ünvan Düzeyi

Ön Lisans


Amaç
Özel Kabul Şartları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


Tanınma Prosedürleri

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.


Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.


Program Profili

Posta Hizmetleri programımının amacı PTT gibi köklü bir kuruluşa eğitimli dağıtıcı yetiştirmektir.


Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız KPSS B grubu ataması ile posta dağıtıcısı olarak görev almaktadırlar.


Kabul Şartları

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler.


Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.


Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ağlasun Meslek Yüksekokulu

15800 Ağlasun - BURDUR

Telefon: +90 248 731 33 21

+90 248 731 33 22

+90 549 425 29 20

Faks: +90 248 731 33 20

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Kıymetli Evrak Hukuku
Temel Bilgi Teknolojileri
Kargo Hizmetleri
Ticari Matematik
İletişim
Müşteri İlişkileri Yönetimi
E-Ticaret
İngilizce - I
İngilizce - II
Girişimcilik
Genel Hukuk Bilgisi
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
Genel İşletme
Genel Matematik
Posta Hizmetleri Tarihi ve Organizasyonu
İnsan Kaynakları Yönetimi
İktisada Giriş
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Mektup Postası
Posta Makineleri ve Filateli
Posta Hizmetleri Mevzuatı
Yönetin ve Organizasyon
Parasal Posta Hizmetleri
Tebligat
Ofis Programları
Posta Taşımacılığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II
Mesleki Yazışmalar
Halkla İlişkiler
Kalite Yönetim Sistemleri
Kayıtlı Gönderiler
Ayrım, Sevk, Dağıtım II
Ayrım, Sevk, Dağıtım I
Telgraf ve Acele Posta Hizmetleri
Türk Dili - I
Türk Dili - II
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 2
  17101 Genel İşletme Zorunlu 3 4
  17104 Genel Matematik Zorunlu 3 3
  17102 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 5
  17105 İktisada Giriş Zorunlu 3 3
  17180 İngilizce - I Zorunlu 2 2
  17106 Posta Hizmetleri Mevzuatı Zorunlu 2 3
  17107 Posta Hizmetleri Tarihi ve Organizasyonu Zorunlu 3 3
  17103 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 3
  17170 Türk Dili - I Zorunlu 2 2
    Total : 27 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II Zorunlu 2 2
  17203 Genel Hukuk Bilgisi Zorunlu 2 2
  17205 Genel Muhasebe II Zorunlu 4 4
  17280 İngilizce - II Zorunlu 2 2
  17204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 2
  17202 Mektup Postası Zorunlu 3 4
  17207 Ofis Programları Zorunlu 3 4
  17201 Tebligat Zorunlu 3 4
  17206 Ticari Matematik Zorunlu 3 4
  17270 Türk Dili - II Zorunlu 2 2
    Total : 26 30
    Annual Total : 53 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17302 Ayrım, Sevk, Dağıtım I Zorunlu 3 4
  17304 Kayıtlı Gönderiler Zorunlu 3 4
  17305 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 3 4
  17301 Parasal Posta Hizmetleri Zorunlu 3 3
  17303 Posta Taşımacılığı Zorunlu 3 4
  17306 Yönetin ve Organizasyon Zorunlu 2 2
    Total : 17 21


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17402 Ayrım, Sevk, Dağıtım II Zorunlu 3 3
  17405 Girişimcilik Zorunlu 2 3
  17406 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 3
  17401 Kargo Hizmetleri Zorunlu 3 4
  17404 Posta Makineleri ve Filateli Zorunlu 3 4
  17403 Telgraf ve Acele Posta Hizmetleri Zorunlu 3 4
    Total : 17 21
    Annual Total : 34 42
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17409 E-Ticaret Seçmeli 2 3
  17307 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 3
  17407 İletişim Seçmeli 2 3
  17308 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli 3 3
  17309 Mesleki Yazışmalar Seçmeli 2 3
  17408 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi