Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Edinilen Ünvan
Edinilen Ünvan Düzeyi
Amaç
Özel Kabul Şartları
Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili
Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
(*) Seçmeli I
(*) Seçmeli II
Analitik Kimya I
Analitik Kimya Laboratuvarı
Atatürk İlkeleri ve İn.Tar. I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Nanoteknolojide Kromatografik Uygulamalar
Hesaplamalı Nanobilim I
Nanoteknolojide Bilgisayar Uygulamaları
Diferansiyel Denklemler
Yabancı Dil 1
Yabancı Dil II
Temel Elektrik-Elektronik
Genel Kimya 1
Genel Kimya II
Genel Kimya Laboratuvarı 1
Genel Kimya Laboratuvarı II
Nanoyapılara Giriş
Nanoteknolojiye Giriş
Nanobilimde Matematiksel Yöntemler
Matematik 1
Matematik II
Modern Fizik
Nanobilimde Fiziksel Kuramlar
Fizik 1
Fizik II
Fizik Laboratuvarı 1
Fizik Laboratuvarı II
Türk Dili 1
Türk Dili II
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16160 Atatürk İlkeleri ve İn.Tar. I Zorunlu 2 2
  16107 Fizik 1 Zorunlu 4 5
  16111 Fizik Laboratuvarı 1 Zorunlu 1 2
  16101 Genel Kimya 1 Zorunlu 3 5
  16103 Genel Kimya Laboratuvarı 1 Zorunlu 1 2
  16105 Matematik 1 Zorunlu 4 6
  16109 Nanoteknolojide Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 3
  16170 Türk Dili 1 Zorunlu 2 2
  16180 Yabancı Dil 1 Zorunlu 3 3
    Total : 22 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  16104 Fizik II Zorunlu 4 5
  16110 Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 1 2
  16106 Genel Kimya II Zorunlu 3 5
  16112 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 1 2
  16102 Matematik II Zorunlu 4 6
  16108 Nanoteknolojiye Giriş Zorunlu 2 3
  16270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
  16280 Yabancı Dil II Zorunlu 3 3
    Total : 22 30
    Annual Total : 44 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16201 Analitik Kimya I Zorunlu 3 5
  16209 Analitik Kimya Laboratuvarı Zorunlu 2 3
  16207 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 4
  16211 Hesaplamalı Nanobilim I Zorunlu 2 3
  16205 Modern Fizik Zorunlu 3 4
  16203 Nanobilimde Fiziksel Kuramlar Zorunlu 3 5
- (*) Seçmeli I   2 3
- (*) Seçmeli II   2 3
    Total : 20 30
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
   (*) Seçmeli I Seçmeli 2 3
   (*) Seçmeli II Seçmeli 2 3
  16215 Nanobilimde Matematiksel Yöntemler Seçmeli 2 3
  16217 Nanoteknolojide Kromatografik Uygulamalar Seçmeli 2 3
  16213 Nanoyapılara Giriş Seçmeli 2 3
  16219 Temel Elektrik-Elektronik Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi