Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Laboratuvar ve Deney Hayvanları (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan
Edinilen Ünvan Düzeyi
Amaç
Özel Kabul Şartları
Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili
Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı
İleri Biyokimya
Üreme Sistemi Antimikrobiyal Proteinleri
Laboratuvar ve Deney Hayvanlarında Yardımcı Üreme Teknikleri
Biyokimya Laboratuvar Teknikleri
Temel Nöroloji
Laboratuvarda Biyoemniyet ve İlkyardım
Kromatografik Yöntemler
Klinik Hematoloji
Klinik Mikrobiyoloji
Hayvanlarda Klonlama Çalışmaları
Ticari Sperma Sulandırıcıları ve Spermanın Dozlanması
Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi
Gamet Hücrelerinin Dondurulması ve Kryoprotektanlar
Gametogenesis ve Oluşumu
İmmünolojik Yöntemler
Klinik Nöroanatomiye Giriş
Laboratuvar İşletmesi
Mikrobiyal Genomiks ve Biyoteknoloji
Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
Biyokimyada Kullanılan Moleküler Yöntemler
Moleküler Hücre Biyolojisi
Mikrobiyolojide Kullanılan Moleküler Teknikler
Laboratuvar ve Deney Hayvanlarında Nekropsi ve Patoloji
Deney Hayvanlarında Nöroşirurji
Nörodejenerasyon
Deney Hayvanlarında Farmakoloji
Deney Hayvanları Fizyolojisi ve Biyokimyası
Laboratuvar ve Deney Hayvanlarının Üretimi ve Sorunları
Tavşanlarda Dölverimi, Sun’i Tohumlama ve Embriyo Transferi
Laboratuvar ve Deney Hayvanlarında Üreme Hormonları ve Etki Mekanizmaları
Üreme Sistemi Toksikolojisi
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Sperma, Oosit ve Embriyo Manipülasyonları
Spermatozoon ve Embriyoda Seks
Tutuş Teknikleri, Kan ve Örnek Alma, İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri
Deney Hayvanlarında Toksikoloji
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 3 6
    Total : 3 6


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 3 6
    Total : 3 6
    Annual Total : 6 12
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03 LDH 1237 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri Seçmeli 2 3
  03 LDH 1238 Biyokimyada Kullanılan Moleküler Yöntemler Seçmeli 2 3
  03 LDH 1210 Deney Hayvanları Fizyolojisi ve Biyokimyası Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1254 Deney Hayvanlarında Farmakoloji Seçmeli 2 3
  03 LDH 1251 Deney Hayvanlarında Nöroşirurji Seçmeli 2 3
  03 LDH 1258 Deney Hayvanlarında Toksikoloji Seçmeli 2 3
  03 LDH 1222 Gamet Hücrelerinin Dondurulması ve Kryoprotektanlar Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1216 Gametogenesis ve Oluşumu Seçmeli 1 2
  03 LDH 1223 Hayvanlarda Klonlama Çalışmaları Seçmeli 1 2
  03 LDH 1240 İleri Biyokimya Seçmeli 2 3
  03 LDH 1243 Klinik Hematoloji Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1242 Klinik Mikrobiyoloji Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1248 Klinik Nöroanatomiye Giriş Seçmeli 2 3
  03 LDH 1241 Kromatografik Yöntemler Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1212 Laboratuvar İşletmesi Seçmeli 2 3
  03 LDH 1229 Laboratuvar ve Deney Hayvanlarında Nekropsi ve Patoloji Seçmeli 2 4
  03 LDH 1215 Laboratuvar ve Deney Hayvanlarında Üreme Hormonları ve Etki Mekanizmaları Seçmeli 1 2
  03 LDH 1214 Laboratuvar ve Deney Hayvanlarında Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 2
  03 LDH 1208 Laboratuvar ve Deney Hayvanlarının Üretimi ve Sorunları Seçmeli 1,5 3
  03 LDH 1244 Laboratuvarda Biyoemniyet ve İlkyardım Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1247 Mikrobiyal Genomiks ve Biyoteknoloji Seçmeli 2 3
  03 LDH 1246 Mikrobiyolojide Kullanılan Moleküler Teknikler Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1245 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1231 Moleküler Hücre Biyolojisi Seçmeli 2 3
  03 LDH 1250 Nörodejenerasyon Seçmeli 2 3
  03 LDH 1213 Sperma, Oosit ve Embriyo Manipülasyonları Seçmeli 2.5 4
  03 LDH 1217 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1224 Spermatozoon ve Embriyoda Seks Seçmeli 1 2
  03 LDH 1225 Tavşanlarda Dölverimi, Sun’i Tohumlama ve Embriyo Transferi Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1249 Temel Nöroloji Seçmeli 2 3
  03 LDH 1221 Ticari Sperma Sulandırıcıları ve Spermanın Dozlanması Seçmeli 2,5 4
  03 LDH 1211 Tutuş Teknikleri, Kan ve Örnek Alma, İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri Seçmeli 2 4
  03 LDH 1220 Üreme Sistemi Antimikrobiyal Proteinleri Seçmeli 1 2
  03 LDH 1219 Üreme Sistemi Toksikolojisi Seçmeli 1 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi