Sağlık Bilimleri Fakültesi

 
 
 
<< Geri
 
 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Edinilen Ünvan

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Dört yıllık lisans derecesi

Amaç

Bu programın mezunlarından afet ve acil durumlar sırasında afet tıbbı uygulamaları, acil tıbbi tedavi ve arama- kurtarma çalışmalarına katılmaları beklenir.

Özel Kabul Şartları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'ne öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ulusal düzeyde yapılan Öğrenci Seçme Sınavında (YGS ve LYS) başarıya bağlıdır. Genel kabul koşulları ve kayıt prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için ÖSYM'yi ziyaret ediniz.

Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Bölüm ilk mezunlarını 2009 yılında vermiştir. Bölüm mezunlarına  ''Acil Yardım ve Afet Yöneticisi'' ünvanı 08.04.2015 tarihinde Üniversitelerarası Kurulun görüşü ile verilmiştir.

Program Profili

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü yüksek bilgi ve beceri gerektiren, profesyonel uygulamalar ve akademik odaklı araştırmalar içeren bir lisans programıdır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Acil tıbbi tedavi sırasında mesleki sağlık, bireysel hijyen, güvenlik gibi uygulamaları en iyi şekilde yapabilmek.
 2-  Afet yönetimi alanında etik değerlere sahip olabilmek.
 3-  Afet yönetimi süresince ortaya çıkan problemlere ekip üyeleriyle ya da bireysel olarak çözüm üretebilmek ve bu sorumluluğu alabilmek.
 4-  Afet yönetimine temel katkı sağlayan kamu yönetimi, mühendislik, mimarlık gibi disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak.
 5-  Afet yönetiminin toplum, kültür ve doğal çevre üzerinde ki etkilerini bilmek.
 6-  Afet yönetimiyle ilgili projeler oluşturmak ve bu projelerde liderlik yapmak.
 7-  Arama-kurtarma ve afet yönetimi alanında öğrenilen uygulamalı ve teorik bilgiyi kullanabilmek.
 8-  Bilişsel düşünceleri etkili bir şekilde analitik düşünceye dönüştürlebilme becerisine sahip olmak.
 9-  Orta düzeyde ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 10-  Yangın güvenliği, yangınla mücadele gibi alanlarda ekip çalışması, malzeme kullanımı, bireysel güvenlik gibi konuları en iyi şekilde uygulayabilmek.
Mezunların Mesleki Profili

17 Haziran 2009 yılında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur. Mezunlar bu müdürlüklerde çalışabilecek yeterliliğe sahiptir. Mezunlar Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde enformasyon memuru olarak ve  üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Kabul Şartları

Pek çok üniversite afet yönetimi ve kamu yönetimi gibi yüksek lisans programları vardır ve lisans mezunları akademik yönde ilerleme şansına sahiptir. Böylece ülkemizde giderek yaygınlaştığı düşünülen acil yardım, acil durum ve afet yönetimi ön lisans ve lisans eğitim programlarında akademik personel ihtiyacı da karşılanmaktadır.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları

Öğrencilerin bu lisans programından mezun olabilmesi için gerekenler:

-Müfredatta yer alan tüm derslerden başarılı olabilmek için en az DD/YE almaları ve en az 240 AKTS tamamlamaları,
-4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat A. KUŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aysun GÜZEL
İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Burdur.

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Afet ve Acil Durum Yönetimi
İleri Sürüş Teknikleri
Uçak Kazası Raporlama
Anatomi
Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi II
Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi- I
Temel Afet Bilgisi 1 1 3 5 5 5 5 5 5
Temel Hukuk
Temel Matematik
Temel Mikrobiyoloji
Temel Yüzme Teknikleri
Biyokimya
Biyoemniyet
Kariyer Planlama
KBRN - I
KBRN - II
Afetler İçin Sivil Savunma
Kondisyon ve Vücut Geliştirme - I
Kriminoloji
Afet ve Acil Durum Mevzuatı
Afetlerde Zarar Azaltma
Drama ve Tiyatro - I
Drama ve Tiyatro - II
Yaşlı Bakımı
EKG Okuma
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - I 5 5 4 1 4 1 2 2 5 2
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - II 5 5 4 1 3 1 1 1 4 1
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmalarına Giriş 3 5 4 2 4 1 1 1 3 1
Acil İlaç Uygulamaları
Acil Hasta Bakımı - I
Acil Hasta Bakımı - II
İngilizce - I 1 1 2 2 4 1 1 1
İngilizce-III
İngilizce II
İngilizce IV
Epidemiyoloji
Yangın Güvenliği 5 2 5 4 4 1 5 5 4 3
Adli Tıp
Temel Yapı Bilgisi 4 3 2 2 3 4 4
Genel Farmakoloji
Sağlık Yönetimi
Sağlık Araştırmaları Teknikleri I
Sağlık Araştırmaları Teknikleri II
Histoloji
Bulaşıcı Hastalıklar
Kişilerarası İlişkiler 3 2 3 2 4 1 4 5 1 1
Acil Hasta Bakımına Giriş
Hastalıklar Bilgisi I
Hastalıklar Bilgisi II
Afetlerde Lojistik Yönetimi
Harita Okuma ve GPS
Kitle Psikolojisi 4 5 3 3 4 1 2 4 4 2
Tıbbi Terminoloji
Doğal Afetler ve Yer Bilimleri
Afetlerde Beslenme
Meslek Etiği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Parazitoloji
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme
Fizyoloji
Sahada Mesleki Uygulama
Sahada Mesleki Uygulama II
Sahada Mesleki Uygulama III
Mesleki Uygulamalara Giriş
Sahada Mesleki Uygulama IV
Proje Hazırlama
Halk Sağlığı
Kurtarma Araçları Eğitimi 5 5 5 1 5 2 1 1 5 1
Sosyal Sorumluluk
Öğretim ve Sunum Teknikleri
Tim Liderliği
Toksikoloji 2 2 1 1 2
Transfüzyon Tıbbı
Travma
Türk Dili II
Türk Dili- I
Suda Güvenlik ve Kurtarma II
Suda Güvenlik ve Kurtarma
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14212 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmalarına Giriş Zorunlu 3 4
  14211 Anatomi Zorunlu 2 2
  14170 Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi- I Zorunlu 2 2
  14216 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Zorunlu 2 2
  14190 İngilizce - I Zorunlu 2 2
  14213 Meslek Etiği Zorunlu 2 2
  14214 Temel Afet Bilgisi Zorunlu 2 3
  14217 Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2
  14215 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 3
  14180 Türk Dili- I Zorunlu 2 2
    Total : 21 24


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14223 Acil Hasta Bakımına Giriş Zorunlu 3 4
  14170 Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  14216 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Zorunlu 1 2
  14221 Fizyoloji Zorunlu 4 6
  14222 Histoloji Zorunlu 2 3
  14190 İngilizce II Zorunlu 2 2
  14227 Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 2 2
  14224 Kurtarma Araçları Eğitimi Zorunlu 2 3
  14225 Mesleki Uygulamalara Giriş Zorunlu 3 4
  14180 Türk Dili II Zorunlu 2 2
    Total : 23 30
    Annual Total : 44 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14234 Acil Hasta Bakımı - I Zorunlu 6 8
  14231 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - I Zorunlu 6 8
  14235 Genel Farmakoloji Zorunlu 3 3
  14233 Hastalıklar Bilgisi I Zorunlu 2 2
  14237 İngilizce-III Zorunlu 2 2
  14232 KBRN - I Zorunlu 3 3
  14236 Kondisyon ve Vücut Geliştirme - I Zorunlu 1 2
    Total : 23 28


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14245 Acil Hasta Bakımı - II Zorunlu 6 8
  14246 Acil İlaç Uygulamaları Zorunlu 3 3
  14241 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - II Zorunlu 6 8
  14243 Hastalıklar Bilgisi II Zorunlu 2 2
  14248 İngilizce IV Zorunlu 2 2
  14242 KBRN - II Zorunlu 2 2
  14247 Temel Yüzme Teknikleri Zorunlu 1 2
    Total : 22 27
    Annual Total : 45 55


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14258 Afet ve Acil Durum Yönetimi Zorunlu 2 3
  14255 Biyoemniyet Zorunlu 2 3
  14252 Bulaşıcı Hastalıklar Zorunlu 2 3
  14253 Epidemiyoloji Zorunlu 2 3
  14251 Sahada Mesleki Uygulama Zorunlu 4 8
  14256 Temel Yapı Bilgisi Zorunlu 2 3
  14254 Travma Zorunlu 2 3
  14257 Yangın Güvenliği Zorunlu 2 3
    Total : 18 29


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14267 Afet ve Acil Durum Mevzuatı Zorunlu 2 2
  14265 Afetler İçin Sivil Savunma Zorunlu 2 3
  14263 Afetlerde Zarar Azaltma Zorunlu 2 3
  14264 Doğal Afetler ve Yer Bilimleri Zorunlu 2 3
  14262 Halk Sağlığı Zorunlu 4 6
  14251 Sahada Mesleki Uygulama II Zorunlu 4 8
  14266 Suda Güvenlik ve Kurtarma Zorunlu 1,5 3
    Total : 17 28
    Annual Total : 35 57


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14274 Adli Tıp Zorunlu 2 3
  14276 EKG Okuma Zorunlu 2 3
  14277 Harita Okuma ve GPS Zorunlu 2 3
  14278 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 3
  14275 Proje Hazırlama Zorunlu 2 3
  14272 Sağlık Araştırmaları Teknikleri I Zorunlu 2 3
  14273 Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 2
  14271 Sahada Mesleki Uygulama III Zorunlu 4 8
    Total : 18 28


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14286 Afetlerde Lojistik Yönetimi Zorunlu 2 3
  14288 Kriminoloji Zorunlu 2 3
  14283 Öğretim ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 3
  14282 Sağlık Araştırmaları Teknikleri II Zorunlu 2 3
  14281 Sahada Mesleki Uygulama IV Zorunlu 4 8
  14286 Suda Güvenlik ve Kurtarma II Zorunlu 2 3
  14284 Temel Hukuk Zorunlu 2 3
  14287 Tim Liderliği Zorunlu 2 2
    Total : 18 28
    Annual Total : 36 56
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14608 Afetlerde Beslenme Seçmeli 2 2
  14609 Biyokimya Seçmeli 2 2
  14602 Drama ve Tiyatro - I Seçmeli 2 2
  14604 Drama ve Tiyatro - II Seçmeli 2 2
  14614 İleri Sürüş Teknikleri Seçmeli 2 2
  14613 Kariyer Planlama Seçmeli 2 3
  14606 Kitle Psikolojisi Seçmeli 2 2
  14607 Parazitoloji Seçmeli 2 2
  14612 Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 2
  14612 Temel Matematik Seçmeli 2 3
  14610 Toksikoloji Seçmeli 2 2
  14611 Transfüzyon Tıbbı Seçmeli 2 2
  14615 Uçak Kazası Raporlama Seçmeli 2 2
  14613 Yaşlı Bakımı Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi