İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Bankacılık ve Finans
Edinilen Ünvan

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bankacılık ve Finans alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Bu bölüm, yüksek öğretimde Bankacılık ve Finans alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bankacılık ve Finans alanında Lisans derecesine sahip olunur ve Bankacılık ve Finans Uzmanı ünvanı alınır.

Amaç

Temel Bankacılık ve Finans Uzmanlık alanı bilgilerini Kamu ve Özel sektörün farklı kademelerinde uygulamaya aktararak kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve bilimsel yönetim becerisine sahip uzman personel yetiştirmektir.

Özel Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Tanınma Prosedürleri

T.C. Yükseköğretim kanun ve düzenlemelerine göre farklı üniversitelerden gelen değişim öğrencilerinin sadece önceki resmi öğrenmelerinin tanınması mümkündür. Bu düzenlemeler Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği kurallar çerçevesinde, “İntibak Komisyonu” tarafından koordine edilir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken AKTS, en az 240'tır.

Program Profili

Bankacılık ve Finans Programı dört (4) yıllık bir programdır. Mezun olmak için, bir öğrenci dört yıllık dönemde yaklaşık eşit olarak dağıtılmış en az 240 krediyi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Nitelikli kadromuzun akademik çalışmalarının yanı sıra, iş dünyasının deneyimli yöneticilerinin derslere katılımı da öğrencilere mevcut bankacılık ve mali konularda güncel bilgilerin aktarılmasını sağlar. Akademik eğitim; öğrencilerin etkin katılımını teşvik eden vaka analizleri, bilgisayar atölyeleri, web tabanlı çalışmalar, danışman yönetiminde bağımsız çalışmalar gibi yöntemler ve finansal kurumlarda staj imkanları ile desteklenmektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilmek
 2-  Bankaların ve mali piyasaların işleyişi hakkında kapsamlı, ayrıntılı bilgi ve anlayışa sahip olmak.
 3-  Çok çeşitli finansal sorunların çözümünde alternatif çözümler oluşturma ve bu çözümlerin sonuçları konusunda da kritik yapabilmek
 4-  Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilme.
 5-  Finansal konularda kararlar vermek ve problemleri çözmek için gerek manuel gerekse bilgisayar tabanlı nicel ve niteliksel araç ve yöntemleri kullanabilmek
 6-  Finansal piyasaların ve ticari bankaların genel özelliklerini açıklayabilmek.
 7-  Finansal yatırımı ve onun yönetimini analiz edebilmek.
 8-  İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin olma.
 9-  Türk bankacılık sektörünün genel özelliklerini açıklayabilmek.
 10-  Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etmek
Mezunların Mesleki Profili

Program; kurumsal finansman, finansal danışmanlık, ticari ya da yatırım bankacılığı, sigorta, risk yönetimi, türev piyasalar ve ilgili alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Kabul Şartları

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Bankacılık ve Finans alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar, öğretim üyeleri tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Mezuniyet Şartları

Öğrencinin 240 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)’nın hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Murat KAYA

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Örtülü Mevkii 15030 BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Denetim(Seçmeli DersIV)
Banka Hukuku 4 3 2 3 2 5 5 3 1 3
Bankacılık İşlem ve Ürünleri 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3
Hukukun Temel Kavramları 2 2 1 1 3 4 1 3 1 1
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 4 1 2 3 1 3
İşletme Bütçeleri(Seçmeli Ders II) 4 3 2 3 2 3 3 1 1 3
İşletme Finansı I
İşletme Finansı II
Sermaye Piyasası Hukuku 4 3 3 3 2 3 2 1 1
Şirketler Muhasebesi 4 3 1 3 3 4 4 2 2 1
Bitirme Projesi 4 3 3 4 3 3 2 3 3 1
İktisadi Entegrasyon ve Dünya Ekonomisi 2 3 4 3 2 2 3 1 1
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders III
Seçmeli Ders IV
İngilizce I 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2
İngilizce II 1 1 4 1 4 2
Girişimcilik
Finansal Muhasebe I 3 3 2 3 5 2 3 2 4 1
Finansal Muhasebe II 2 3 3 4 5 1 4 1 3 1
Finansal Ekonometri 2 3 2 4 5 4 3 3 3 2
Finansal Pazarlar ve Kurumlar 3 4 3 2 2 2 2 3 2 1
Finans Matematiği
Finansal Hizmet Pazarlaması 3 2 3 3 2 3 4 3 1 1
Finansal Tablolar Analizi 3 4 2 3 4 3 3 2 1 1
Finansal Teknikler 4 3 2 3 3 4 3 2 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 3 1 2 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 1 1 1
Sigortacılık
Uluslararası Finansman 4 3 4 4 5 4 4 3 2 1
Bankacılığa Giriş 5 4 4 3 3 5 3 4 3 1
İşletme Bilimine Giriş 2 3 3 3 2 3 2 1 4 4
İktisada Giriş I 3 2 4 4 2 3 3 2 4 1
İktisada Giriş II 3 2 4 4 1 3 3 1 3 1
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 4 3 3 2 2 3 2 1 1 1
Makro Ekonomi
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama İlkeleri
Matematik I 1 3 2 2 3 1 3
Matematik II 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1
Mikro Ekonomi
Para ve Banka
Borçlar Hukuku 1 2 2 3 3 4 2 2 3 1
Katılım Bankacılığı(Seçmeli Ders III) 4 3 3 2 3 2 3 2 1 1
Mesleki Yabancı Dil
Bankacılıkta Risk Yönetimi 3 4 3 2 2 3 4 5 1 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1
İstatistik I
İstatistik II
Stratejik Yönetim
Vergi Hukuku 3 4 3 2 3 2 2 1 3 2
Ticaret Hukuku
Türkiye Ekonomisi(Seçmeli Ders I) 3 2 4 3 2 3 2 1 1 1
Türk Dili I 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4
Türk Dili II
Çalışma Sermayesi Yönetimi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 3
  14107 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 5
  14109 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 3
  14101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 3
  14180 İngilizce I Zorunlu 2 3
  14105 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 3
  14103 Matematik I Zorunlu 3 4
  14600 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 3
  14170 Türk Dili I Zorunlu 2 3
    Total : 23 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 3
  14112 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 3
  14110 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 3
  14108 Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 5
  14102 İktisada Giriş II Zorunlu 3 3
  14280 İngilizce II Zorunlu 2 3
  14104 Matematik II Zorunlu 3 4
  14270 Türk Dili II Zorunlu 2 3
  14106 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 3
    Total : 23 30
    Annual Total : 46 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16211 Çalışma Sermayesi Yönetimi Zorunlu 3 5
  15203 Finans Matematiği Zorunlu 3 5
  15205 İstatistik I Zorunlu 3 5
  15207 İşletme Finansı I Zorunlu 3 5
  15209 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 3 5
  15201 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 5
    Total : 18 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16212 Girişimcilik Zorunlu 3 5
  15206 İstatistik II Zorunlu 3 5
  15208 İşletme Finansı II Zorunlu 3 5
  15202 Makro Ekonomi Zorunlu 3 5
  15210 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 5
  15204 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 5
    Total : 17 30
    Annual Total : 35 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16309 Banka Hukuku Zorunlu 3 5
  16301 Bankacılık İşlem ve Ürünleri Zorunlu 3 5
  16305 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 5
  17303 Para ve Banka Zorunlu 3 5
  17307 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 5
  - Seçmeli Ders I Zorunlu 3 5
    Total : 18 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16310 Bankacılıkta Risk Yönetimi Zorunlu 3 5
  17304 Finansal Ekonometri Zorunlu 3 5
  16306 Finansal Pazarlar ve Kurumlar Zorunlu 3 5
  - Seçmeli Ders II Zorunlu 3 5
  16302 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 5
  16312 Uluslararası Finansman Zorunlu 3 5
    Total : 18 30
    Annual Total : 36 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 5
  14403 Finansal Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 5
  14405 Finansal Teknikler Zorunlu 3 5
  - Seçmeli Ders III Zorunlu 3 5
  14407 Sigortacılık Zorunlu 3 5
  14401 Vergi Hukuku Zorunlu 3 5
    Total : 18 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14408 Bitirme Projesi Zorunlu 3 6
  14402 İktisadi Entegrasyon ve Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 7
  - Seçmeli Ders IV Zorunlu 3 5
  14404 Sermaye Piyasası Hukuku Zorunlu 3 6
  14406 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 6
    Total : 15 30
    Annual Total : 33 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14604 Denetim(Seçmeli DersIV) Seçmeli 3 5
  16602 İşletme Bütçeleri(Seçmeli Ders II) Seçmeli 3 5
  14603 Katılım Bankacılığı(Seçmeli Ders III) Seçmeli 3 5
  16601 Türkiye Ekonomisi(Seçmeli Ders I) Seçmeli 3 5
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi