Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Mimarlık
Edinilen Ünvan

Mimar

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç
Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, yeni buluşlar getirebilen, tasarımda liderliği sağlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı, ekolojik duyarlılığa ve toplumsal sorumluluğa sahip, mimarlık mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip bireyler yetiştirmek;  disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren, ulusal ve uluslar arası alanlarda başarılar gösteren, kendine güvenen, alanında uzman akademisyenler yetiştirmektir.
Özel Kabul Şartları
-
Tanınma Prosedürleri
Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Toplamda 240 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.
Program Profili
Mimarlık lisans programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 19.09.2011 tarihinde kurulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bölümümüzün temel amacı, mimarlığa dair bilimsel gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen, tasarıma yönelik meslek adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir. Hedefimiz, her ortamda bilgiye ulaşabilen, estetik düşünebilen, sorgulayabilen, bilgiyi ileriye taşıyabilen, bilgiyi dönüştürebilen dinamik ve yetkin mimarların yetiştirilmesinin yanı sıra her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmaktır.

2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren 31 lisans öğrencimizle birlikte bölümümüz faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde üç anabilim dalı (Bina Bilgisi ABD, Yapı Bilgisi ABD ve Mimarlık Tarihi ABD) yer almaktadır. 4. Anabilim dalı olarak Restorasyon ABD’nın açılması için YÖK’e başvuru yapılmıştır.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili
İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 

a) O derse kaydını yaptırmış olmak, 
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, 
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, 
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. 
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100\'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.
Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 (70/100) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
Prof. Dr. Serdar SALMAN
Bölüm Başkanı
+90 248 213 27 22
ssalman@mehmetakif.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sevim ATEŞ CAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
+90 248 21327 23
sevimates@mehmetakif.edu.tr
İletişim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü

İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 27 20 (Bölüm Sekreteri: Fazilet SERTDAŞ
Faks: +90 248 213 27 04
E-posta: mmfbolumsekreter@mehmetakif.edu.tr
Course & Program Outcomes Matrix
Dersler
MİMARİ PROJE 1 ve ANLATIM TEKNİKLERİ
MİMARLIK VE SANAT TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - I
TEMEL TASARIM
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
YABANCI DİL -I
MATEMATİK
STATİK
TÜRK DİLİ - I
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

 


  Zorunlu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14109 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 2 3
  14107 STATİK Zorunlu 2 3
  14111 MATEMATİK Zorunlu 3 3
  14170 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 2
  14103 TEMEL TASARIM Zorunlu 3 5
  14160 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - I Zorunlu 2 2

 

birimDetay2.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi