Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Edinilen Ünvan
Edinilen Ünvan Düzeyi
Amaç
Özel Kabul Şartları

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim ve Fen veya Fen-Edebiyat Fakülteleri (Kimya ve Biyoloji Bölümleri) ve Sağlık Yüksekokulu mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

 2013-2014 Güz döneminden itibaren Anabilim Dalımızda Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programında 2 Doçent Doktor, 3 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 5 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Eğitim faaliyetleri yanında Anabilim Dalımızda mikotoksinler, ağır metaller, nitrat ve nitritler, ilaç kalıntıları, pestisidler ve hormonlar ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. 

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Bilimsel Araştırmada İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı
Kemoterapi I
Kemoterapi II (Antelmentikler, antiprotozoer, mantar ve viruslara etkiyen İlaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar
Besinlerde İlaç Kalıntıları
Kan ve Kanı Şekillendiren Yapılara Etkiyen İlaçlar
Kalp Damar Sistemi İlaçları
Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengeyi Etkileyen İlaçlar
Sindirim Sistemi İlaçları ve Rumen Farmakolojisi
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Merkezi Sinir Sistemi İlaçları
Doping İlaçları
Solunum Sistemi İlaçları
Ötenazide Kullanılan İlaçlar
Hormonal Sistem Farmakolojisi
Uzmanlık Alan Dersi
Zehirlenmelere Genel Yaklaşımlar, Tanı ve Sağaltım
Genel Farmakoloji
Genel Toksikoloji
Bitkisel Zehirler
Homeopati ve Tıbbi Bitkiler
İyon Kanalları ve İyonoforlar
Yerel Hormonlar
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Metaller ve İnorganik Zehirler
Mikotoksinler
Beslenme Farmakolojisi
Organofosforlu Bileşikler ve Toksikolojileri
pestisitler
Farmakokinetik Hesaplamalar
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Seminer
Danışmanlık
Toksisite Testleri
Toksikolojik Analizler
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 3 3
  03VFT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VFT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 3 11


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmada İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 3 3
  03VFT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VFT1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VFT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 3 17
    Annual Total : 6 28


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VFT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VFT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VFT1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VFT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VFT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VFT1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VFT1211 Besinlerde İlaç Kalıntıları Seçmeli 2 2
  03VFT1206 Beslenme Farmakolojisi Seçmeli 2 2
  03VFT1215 Bitkisel Zehirler Seçmeli 2 2
  03VFT1207 Doping İlaçları Seçmeli 2 2
  03VFT1214 Farmakokinetik Hesaplamalar Seçmeli 1 2
  03VFT1101 Genel Farmakoloji Seçmeli 3 3
  03VFT1203 Genel Toksikoloji Seçmeli 3 3
  03VFT1222 Homeopati ve Tıbbi Bitkiler Seçmeli 2 2
  03VFT1217 Hormonal Sistem Farmakolojisi Seçmeli 2 2
  03VFT1220 İyon Kanalları ve İyonoforlar Seçmeli 2 2
  03VFT1219 Kalp Damar Sistemi İlaçları Seçmeli 2 2
  03VFT1223 Kan ve Kanı Şekillendiren Yapılara Etkiyen İlaçlar Seçmeli 2 2
  03VFT1104 Kemoterapi I Seçmeli 3 3
  03VFT1204 Kemoterapi II (Antelmentikler, antiprotozoer, mantar ve viruslara etkiyen İlaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar Seçmeli 3 3
  03VFT1102 Merkezi Sinir Sistemi İlaçları Seçmeli 2 2
  03VFT1212 Metaller ve İnorganik Zehirler Seçmeli 2 2
  03VFT1218 Mikotoksinler Seçmeli 2 2
  03VFT1221 Organofosforlu Bileşikler ve Toksikolojileri Seçmeli 2 2
  03VFT1103 Otonom Sinir Sistemi İlaçları Seçmeli 2 3
  03VFT1103 Otonom Sinir Sistemi İlaçları Seçmeli 2 2
  03VFT1205 Ötenazide Kullanılan İlaçlar Seçmeli 2 2
  03VFT1205 Ötenazide Kullanılan İlaçlar Seçmeli 2 2
  03VFT1216 pestisitler Seçmeli 2 3
  03VFT1208 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengeyi Etkileyen İlaçlar Seçmeli 3 2
  03VFT1202 Sindirim Sistemi İlaçları ve Rumen Farmakolojisi Seçmeli 2 2
  03VFT1201 Solunum Sistemi İlaçları Seçmeli 2 2
  03VFT1210 Toksikolojik Analizler Seçmeli 1 2
  03VFT1224 Toksisite Testleri Seçmeli 2 2
  03VFT1209 Yerel Hormonlar Seçmeli 2 2
  03VFT1213 Zehirlenmelere Genel Yaklaşımlar, Tanı ve Sağaltım Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi