Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans

Amaç

Öğrencileri malzeme mühendisliğinin teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin alanlarında geliştirmek.
Malzeme üretim ve servis kuruluşlarındaki malzeme ve proses tasarımı ve analizi konusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak.

Özel Kabul Şartları

Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Anabilim Dalı Başkanlığınca gerekli görülen öğrencilere İntibak Programı uygulanacaktır.) En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Tanınma Prosedürleri

Enstitü programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı altında tek Anabilim Dalı bulunmaktadır. Program 2013-2014 Bahar yarıyılında açılmıştır. Programda üç öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilginin değeri ve önemini kavramış olmak ve yaşam boyu öğrenme sürecinin bilincinde olmak.
 2-  Bilimsel ve mühendislik problemlerini anlama, tanımlama ve çözme yeteneğine sahip olmak.
 3-  Çözüm için deney/süreç tasarlama, veri üretme, analiz etme ve verileri yorumlama becerisine sahip olmak.
 4-  Etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.
 5-  İş ve çevre güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve çözüm yolunda alınan kararların bu güvenlik unsurları ile uyumluluğu konusunda gerekli bilince sahip olmak.
 6-  Kariyerine alanında iyi yetişmiş bir mühendis olarak ve/veya bir lisansüstü öğrenci olarak devam etmek.
 7-  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konusunda özellikli problemlere çözüm geliştirebilme konusunda gerekli tüm özelliklere sahip olmak.
 8-  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği temel bilgilerini kullanarak malzemeyi temel alan sistemleri anlama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
 9-  Modern bilim ve mühendislik tekniklerine ve yöntemlerine vakıf olmak.
 10-  Tek başına çalışabilme becerisinin yanı sıra,bir takım içerisinde de çalışma özelliğine sahip olmak.
Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; ilgili alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin ardından doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Serdar SALMAN

serdarsalman@mehmetakif.edu.tr

AKTS koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Devrim Soyaslan
dsoyaslan@mehmetakif.edu.tr
İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR

Tel: 90 248 213 31 50

Faks: 90 248 213 31 60

Web: http://fbe.mehmetakif.edu.tr 

E-posta: fbe@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
İleri Programlama Teknikleri
İleri Analitik Yöntemler 2 5 1 1 3 4 4
İleri Beton Teknolojisi 3 4 4 3 1 4 5 5
Mühendislik Uygulamaları İçin İleri MATLAB Programlama
İleri Mobil Programlama 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
İleri Sayısal Yöntemler 2 5 3 1 1 4 3 3
İleri Nesne Tabanlı Programlama
Veri Tabanı Sistemleri, İleri Konular 4 4 5 4 5
Danışmanlık
Yapay Sinir Ağları
Malzeme Biliminin Temelleri 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3
Biyobozunur Polimerler ve Endüstriyel Uygulamaları
Biyomalzemeler
Biyomalzeme Doku Etkileşimi
Yapı Malzemeleri ve Beton Deneyleri 4 4 4 1 1 4 5 5
Biyomalzeme Alanında Hücre Kültürü ve Temel Moleküler Biyoloji Teknikleri
Bağlayıcı Malzemeler 4 5 3 3 3 1 5 5 5
Organik Malzeme Analizlerinde Kromatografik, Spektroskopik ve Termogravimetrik Yöntemler
Bilgisayar Ağları
Beton Yollar 2 2 3 2 4 4 3 4 2 3
Yoğun Madde Fiziği
Veri İletişimi 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Veri Ambarları 5 4 5
Betonarme Yapılarda Durabilite 4 1 4 3 3 3 4 5 5
Seçmeli 1
Seçmeli 2
Seçmeli 3
Seçmeli 4
Seçmeli 5
Seçmeli 6
Seçmeli 7
Elektronik Ticaret
Enerji Depolama Sistemleri 1 1 3 2 5 4 4 4 4 5
Araştırma ve Geliştirme Mühendisliği 3 1 5 3 1 5 5 5 4
Lif ve İplik Mekaniği 4 3 3 4 4 5 5 4 3 4
Fonksiyonel Tekstil Malzemeleri 5 3 4 4 4 5 4 3 4
Genetik Algoritmalar ve Mühendislik Uygulamaları 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5
Jeotekstil Uygulamaları ve Tasarımı 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4
Yol Malzemeleri 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2
Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi 1 1 3 3 1 3 3 5
Biyoinformatiğe Giriş
Peyzaj Tasarım Elemanları
Yönetim Bilişim Sistemleri
Mermer İşleme Teknolojileri 4 4 3 2 3 3 5 4 3 4
XRD ile Malzeme Analizleri
Engelsiz Yaşam İçin Malzeme Seçimi 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3
Malzeme Seçimi ve Uygulamaları 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3
Matlab ve Uygulamaları 2 4 5 4 4 4 3 5 3 4
Mineraloji ve Petrografi 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4
Nanomalzemeler ve Karakterizasyon Teknikleri 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4
Doğal Yapı Malzemeleri 4 3 3 4 5 4 5 3 4 5
Fotonik Malzemeler ve Uygulamaları 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4
Polimer Fizikokimyası 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5
Polimer Kompozitler ve Endüstriyel Uygulamaları
Polimer Teknolojisi ve Polimer Malzeme İşçiliği
Polimerik Nanomalzemeler
Üretim Yönetimi
Koruyucu Yüzey Kaplamalar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Uygulamaları 4 3 4 5 5 4 3 5 5 4
Onarım ve Güçlendirme 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
Kendiliğinden Yerleşen Betonlar 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
Yarıiletken Fiziği
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Spektroskopi ve Uygulamaları 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4
Çelik Taşıyıcı Sistemler 5 4 5 3 3 3 5 3 5
Yapı Çelikleri ve Çelik Yapı Elemanları 5 4 5 2 3 2 5 3 5
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Tekstil Kompozitleri ve Tasarımı 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4
Polimer Malzemelerin Termal ve Mekanik Testleri
Tez Çalışması
Toplam Kalite Yönetimi
Ulaştırmada Zemin Stabilizasyonu
Endüstriyel ve Evsel Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2
Kablosuz Algılayıcı Ağlar
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  - Seçmeli 1 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli 2 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli 3 Zorunlu 3 6
  01MTM1500 Seminer Zorunlu 0 6
  01MTM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 17 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MTM1400 Danışmanlık Zorunlu 1 2
  - Seçmeli 4 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli 5 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli 6 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli 7 Zorunlu 3 6
  01MTM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 13 32
    Annual Total : 30 62


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  - Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01MTM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MTM1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01MTM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MTM1229 Araştırma ve Geliştirme Mühendisliği Seçmeli 3 6
  01MTM1239 Bağlayıcı Malzemeler Seçmeli 3 6
  01MTM1223 Beton Yollar Seçmeli 3 6
  01MTM1240 Betonarme Yapılarda Durabilite Seçmeli 3 6
  01MTM 1266 Bilgisayar Ağları Seçmeli 3 6
  01MTM1214 Biyobozunur Polimerler ve Endüstriyel Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1243 Biyoinformatiğe Giriş Seçmeli 3 6
  01MTM1244 Biyomalzeme Alanında Hücre Kültürü ve Temel Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 6
  01MTM1245 Biyomalzeme Doku Etkileşimi Seçmeli 3 6
  XXXX Biyomalzemeler Seçmeli 3 6
  01MTM1234 Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi Seçmeli 3 6
  01MTM1237 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Seçmeli 3 6
  01MTM1226 Çelik Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 3 6
  01MTM1238 Doğal Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 6
  01MTM 1259 Elektronik Ticaret Seçmeli 3 6
  01MTM1225 Endüstriyel ve Evsel Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı Seçmeli 3 6
  01MTM1210 Enerji Depolama Sistemleri Seçmeli 3 6
  01MTM1252 Engelsiz Yaşam İçin Malzeme Seçimi Seçmeli 3 6
  01MTM1216 Fonksiyonel Tekstil Malzemeleri Seçmeli 3 6
  01MTM1208 Fotonik Malzemeler ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1242 Genetik Algoritmalar ve Mühendislik Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1232 İleri Analitik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01MTM1227 İleri Beton Teknolojisi Seçmeli 3 6
  01MTM 1254 İleri Mobil Programlama Seçmeli 3 6
  01MTM1250 İleri Nesne Tabanlı Programlama Seçmeli 3 6
  01MTM 1265 İleri Programlama Teknikleri Seçmeli 3 6
  01MTM1233 İleri Sayısal Yöntemler Seçmeli 3 6
  01MTM1219 Jeotekstil Uygulamaları ve Tasarımı Seçmeli 3 6
  01MTM1251 Kablosuz Algılayıcı Ağlar Seçmeli 3 6
  01MTM1221 Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Seçmeli 3 6
  XXXX Koruyucu Yüzey Kaplamalar Seçmeli 3 6
  01MTM1217 Lif ve İplik Mekaniği Seçmeli 3 6
  01MTM1201 Malzeme Biliminin Temelleri Seçmeli 3 6
  01MTM1202 Malzeme Seçimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1203 Matlab ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1235 Mermer İşleme Teknolojileri Seçmeli 3 6
  01MTM1231 Mineraloji ve Petrografi Seçmeli 3 6
  01MTM1249 Mühendislik Uygulamaları İçin İleri MATLAB Programlama Seçmeli 3 6
  01MTM1206 Nanomalzemeler ve Karakterizasyon Teknikleri Seçmeli 3 6
  01MTM1230 Onarım ve Güçlendirme Seçmeli 3 6
  01MTM 1256 Organik Malzeme Analizlerinde Kromatografik, Spektroskopik ve Termogravimetrik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01MTM1253 Peyzaj Tasarım Elemanları Seçmeli 3 6
  01MTM 1255 Polimer Fizikokimyası Seçmeli 3 6
  01MTM1211 Polimer Kompozitler ve Endüstriyel Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1212 Polimer Malzemelerin Termal ve Mekanik Testleri Seçmeli 3 6
  01MTM1213 Polimer Teknolojisi ve Polimer Malzeme İşçiliği Seçmeli 3 6
  01MTM1215 Polimerik Nanomalzemeler Seçmeli 3 6
  01MTM1204 Spektroskopi ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1246 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 6
  01MTM 1246 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 6
  01MTM1236 Taş Ocakları İşletmeciliği Seçmeli 3 6
  01MTM1218 Tekstil Kompozitleri ve Tasarımı Seçmeli 3 6
  01MTM 1260 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 6
  01MTM1224 Ulaştırmada Zemin Stabilizasyonu Seçmeli 3 6
  01MTM 1261 Üretim Yönetimi Seçmeli 3 6
  01MTM1248 Veri Ambarları Seçmeli 3 6
  01MTM1220 Veri İletişimi Seçmeli 3 6
  01MTM1247 Veri Tabanı Sistemleri, İleri Konular Seçmeli 3 6
  01MTM 1257 XRD ile Malzeme Analizleri Seçmeli 3 6
  01MTM 1263 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 6
  01MTM1228 Yapı Çelikleri ve Çelik Yapı Elemanları Seçmeli 3 6
  01MTM1241 Yapı Malzemeleri ve Beton Deneyleri Seçmeli 3 6
  01MTM1205 Yarıiletken Fiziği Seçmeli 3 6
  01MTM1209 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM1207 Yoğun Madde Fiziği Seçmeli 3 6
  01MTM1222 Yol Malzemeleri Seçmeli 3 6
  01MTM 1258 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi