Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
<< Geri
 
 
Eczacılık
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, ''Eczane Hizmetleri'' alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar. 

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans derecesi

Amaç

Ülkemiz insanına hizmet eden eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara elemanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Eczane Hizmetleri alanında Önlisans derecesi alabilmek için programın seçmeli ve zorunlu derslerini içine alan 120 AKTS kredisinin tamamlanması gerekmektedir.

Program Profili

Bölümün amacı sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip yetkin öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Uygulama becerilerine sahip olma, değişik ortam şartlarına tam uyum, alınan temel teorik dersler sayesinde Lisans eğitimine devam edebilme düzeyine ulaşabilme.

Kabul Şartları

Eczane Hizmetleri alanını bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, “Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyokimya ve Uygulamalı Kimya Teknolojileri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %70 ve laboratuar çalışmalarının %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir.Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 5 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.

Mezuniyet Şartları

a. Üniversitenin mezuniyet için öngördüğü şartlar
b. Dört yarıyıl boyunca gördüğü derslerden başarılı olmak ve 2.00 ortalamayı yakalamak.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğretim Görevlisi Hakan TEKELİ

İletişim

Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczacılık Bölümü Gölhisar/Burdur- TURKIYE

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Analitik Hesaplamalar
Anatomi
Temel Biyokimya
Temel Biyoloji-I
Temel Biyoloji-II
Temel Kimya-I
Temel Kimya-II
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Mikrobiyoloji
Temel Fizyoloji
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Hastalıklar Bilgisi
Dramatizasyon ve Tiyatro-I
Dramatizasyon ve Tiyatro-II
İngilizce - I
İngilizce - II
Girişimcilik-I
Girişimcilik-II
Çevre Koruma
Güzel Sanatlar-I
Güzel Sanatlar-II
İlkyardım
Besin Güvenliği ve Hijyen
Türkiye'de Sağlık Sistemi
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Eczane Hizmetleri Yönetimi
Tıbbi Deontoloji
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Doğal ve Sentetik Ürünler
Eczacılık mevzuatı
Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Malzemeler-I
Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Malzemeler-II
Eczane Hizmetleri Matematiği-I
Eczane Hizmetleri Matematiği-II
Pratik İlaç Bilgisi-II
Pratik İlaç Bilgisi I
Halk Sağlığı
Yönlendirilmiş Çalışma-I
Yönlendirilmiş Çalışma-II
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II
Toksikoloji
Türk Dili - I
Türk Dili - II
Mesleki Terminoloji
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 2
  16107 Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Malzemeler-I Zorunlu 3 5
  14501 Güzel Sanatlar-I Zorunlu 2 2
  14180 İngilizce - I Zorunlu 2 2
  16109 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2
  16105 Temel Biyokimya Zorunlu 3 5
  16101 Temel Biyoloji-I Zorunlu 4 5
  16103 Temel Kimya-I Zorunlu 4 5
  14170 Türk Dili - I Zorunlu 2 2
    Total : 24 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II Zorunlu 2 2
  16108 Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Malzemeler-II Zorunlu 3 5
  14502 Güzel Sanatlar-II Zorunlu 2 2
  14280 İngilizce - II Zorunlu 2 2
  16112 Mesleki Terminoloji Zorunlu 3 5
  16102 Temel Biyoloji-II Zorunlu 4 5
  16104 Temel Kimya-II Zorunlu 4 5
  14270 Türk Dili - II Zorunlu 2 2
    Total : 22 28
    Annual Total : 46 58


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16213 Analitik Hesaplamalar Zorunlu 3 5
  16209 Doğal ve Sentetik Ürünler Zorunlu 3 5
  16221 Eczane Hizmetleri Matematiği-I Zorunlu 2 2
  14507 Girişimcilik-I Zorunlu 2 2
  16215 Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 3 5
  16201 Pratik İlaç Bilgisi I Zorunlu 3 5
  16203 Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 4
  16219 Yönlendirilmiş Çalışma-I Zorunlu 2 2
    Total : 21 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16214 Besin Güvenliği ve Hijyen Zorunlu 3 5
  16224 Eczane Hizmetleri Matematiği-II Zorunlu 2 2
  14508 Girişimcilik-II Zorunlu 2 2
  16202 Pratik İlaç Bilgisi-II Zorunlu 3 6
  15211 Tıbbi Deontoloji Zorunlu 2 3
  14206 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Zorunlu 3 5
  16210 Toksikoloji Zorunlu 3 5
  16222 Yönlendirilmiş Çalışma-II Zorunlu 2 2
    Total : 20 30
    Annual Total : 41 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16106 Anatomi Seçmeli 2 2
  16109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 2
  14218 Çevre Koruma Seçmeli 2 2
  3303513 Dramatizasyon ve Tiyatro-I Seçmeli 2 2
  3303516 Dramatizasyon ve Tiyatro-II Seçmeli 2 2
  16114 Eczacılık mevzuatı Seçmeli 2 2
  14504 Eczane Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 2
  3303507 Girişimcilik-I Seçmeli 2 2
  3303508 Girişimcilik-II Seçmeli 2 2
  16216 Halk Sağlığı Seçmeli 2 2
  16212 İlkyardım Seçmeli 2 2
  14503 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli 2 2
  16205 Temel Fizyoloji Seçmeli 2 2
  15511 Türkiye'de Sağlık Sistemi Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi