Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
İnşaat Mühendisliği
Edinilen Ünvan

İnşaat Mühendisi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programı´nın temel amacı, teorik temel bilgileri özümsemiş, kendi kendine araştırma yapma yeteneğine sahip, gözlem yapabilen, neden-sonuç ilişkisini sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözümler üreten, kendi alanıyla ilgili konularda sorumluluk bilinciyle kararlar alabilen, mühendislik etiğine saygılı, iletişim yetenekleri gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, insanlarla diyaloğa açık, empati yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime LYS'ye (Lisans Yerleştirme Sınavı) dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, LYS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilmektedir. Bunun için, not dökümlerinin ve ders içeriklerinin bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin toplam 167 (ortak zorunlu dersler dahil) kredilik veya 240 ECTS kredisi ders programını bitirmeleri ve toplam 60 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Tüm dersleri tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 4 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. 2013-2014 Akademik Yılı Güz döneminde Lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde, Yapı, Hidrolik, Ulaştırma, Geoteknik ve Mekanik olmak üzere beş anabilim dalı mevcuttur. İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
 2-  Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
 3-  Çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 4-  Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 5-  Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır.
 6-  İşyeri uygulamaları, konularında bilince sahiptir.
 7-  Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 8-  Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
 9-  Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 10-  Mühendislik problemlerini çözer.
 11-  Mühendislik problemlerini saptar.
 12-  Mühendislik problemlerini tanımlar.
 13-  Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 14-  Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 15-  Sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 16-  Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
 17-  Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 18-  Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 19-  Uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini uygular.
 20-  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir.
Mezunların Mesleki Profili

İnşaat Mühendisleri her türlü bina, havaalanı, liman, demiryolu, karayolu, köprü, su yapıları vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetiminde görev almaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İnşaat Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilmektedir.

Kabul Şartları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuvar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav %40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı %60’dır.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240  AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 (70/100) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU

akucukosmanoglu@mehmetakif.edu.tr

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR/TÜRKİYE

Telefon: +90 248 213 27 40
Faks: +90 248 213 27 04

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
İleri Matematik 1 5 3 2
İleri Matematik 2 4 5 4 5
Yapı Denetimi ve Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mimari Yapısal Tasarım 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2
Bilgisayar Kullanımı 5 5 4 2 3 3 3 5 5 3 3 5
Yapı Elemanları 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
Yapı Malzemeleri 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
Ekonomi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İş Hukuku 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilgisayar Destekli Yapı Analizi 4 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4
Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5
Yapı Makinaları
Yapı İşletmesi 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
Betonarme Yapı Tasarımı 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Dinamik 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5
Toprak İşleri 4 4 3 3 1 2 4 1 2 1 4 4 4 1 3 3 1 1 4
Ekoloji ve Sürdürülebilir Mühendislik 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5
Mühendislik Ekonomisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mühendislik Etiği 5 5 3 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5
İngilizce - I 5 5 5 4 3 4 5 2 3 3 3 5 5 5
Teknik İngilizce 1 5 4
Teknik İngilizce 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 5 5
İngilizce II 5 5 5 4 3 4 5 3 2 5 5 5
Girişimcilik 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
Girişimcilik 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Güzel Sanatlar 1 5 5 2 3 5 5 5 5
Güzel Sanatlar 2 5 4 2 5 5 5 5 5
Akışkanlar Mekaniği 3 2 4 5 3 4 4 4 5 4 5
Temel İnşaatı I 4 4 5 5 5
Temel İnşaatı II 4 4 5 5 5 5
Genel Kimya 4 3 1 1 1 1 3 4 5 4 2 1 1
Genel Jeoloji 4 4 4 2
Bitirme Çalışması 4 4 3 3 1 1 2 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 2
İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2
Karayolu Tasarımı 4 3 1 1 1 1 1 3 4 5 4 3 3 1 1
Karayolu Mühendisliği 4 3 1 1 1 1 1 3 4 5 2 2 1 1
Karayolu Üstyapıları
Su Yapıları I 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5
Su Yapıları II 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 3 5
Hidroloji 5 5 4 5 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 5
Hidromekanik 3 2 4 5 3 4 4 5 4 4 5
İnşaat Mühendisliğine Giriş 4 5 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2
Kıyı Mühendisliğine Giriş 5 4 4 5 3 4 3 3 5 5 5 5 4 3 5
Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi ve Havza Yönetimine Giriş 5 5 4 3 5 5 3 5 4 3 2 3 5 5
Yapı Dinamiğine Giriş 4 5 5 5 5
Malzeme Bilimi 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 5 3 3 5
Matematik 1 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3
Matematik II 3 5 3 3 3 5 5 3
Mesleki Seçmeli 1
Sayısal Yöntemler 4 3 3 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5
Seminer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Beden Eğitimi-Güzel Sanatlar - II
Beden Eğitimi - Güzel Sanatlar 1
Fizik I 4 2 1 1 1 1 1 2 3 4 3 1 1 1
Fizik II 3 3 1 1 1 3 4 5 4 2 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 3 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 3 3
Demiryolu Mühendisliği 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 4 3 2 1 1
Betonarme I 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5
Betonarme II 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 4 5 4 4 4 5 5 3
Araştırma ve Geliştirme Mühendisliği 5 5 4 5 5 3 5 5 3 4 4 4 5 3 5
Sosyal Seçmeli 2
Sosyal Seçmeli 3
Zemin Mekaniği I 5 5 4
Zemin İyileştirme Yöntemleri 4 2 4 5 5 5 2 3
Sosyal Seçmeli 1
Sosyal Seçmeli 3
Statik 5 5 5
Uzay Kafes Sistemler 5 5 2 5 5 5 4
Çelik Yapı Tasarımı 5 5 4 2 5 4 5 5 5 5 5
Çelik Yapılar 4 4 5 5 5 5
Mukavemet 1 4 5 5 5
Mukavemet 2 4 5 5 5
Yapı Statiği I 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
Yapı Statiği II 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
Yapı Hasarları ve Onarımı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Topoğrafya 4 3 3 4
Teknik Resim 2 3 4 3 3 3 3 1 1 3 3 4 5 5 4 5 5 2
Mesleki Seçmeli 2
Mesleki Seçmeli 3
Mesleki Seçmeli 4
Mesleki Seçmeli 5
Mesleki Seçmeli 6
Trafik Mühendisliği 4 4 2 4 1 1 3 2 2 2 3 4 4 3 4 1 2 1 1 2
Türk Dili - I 5 5
Türk Dili 2 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402111 Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 2 4
  1402103 Fizik I Zorunlu 4 5
  1402105 Genel Kimya Zorunlu 3 4
  1402180 İngilizce - I Zorunlu 3 3
  1402107 İnşaat Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 2
  1402101 Matematik 1 Zorunlu 4 5
  1402109 Teknik Resim Zorunlu 3 5
  1402170 Türk Dili - I Zorunlu 2 2
    Total : 23 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402106 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Zorunlu 2 4
  1402104 Fizik II Zorunlu 4 5
  1402108 Genel Jeoloji Zorunlu 2 3
  1402280 İngilizce II Zorunlu 3 3
  1402102 Matematik II Zorunlu 4 5
  1402110 Statik Zorunlu 3 4
  1402270 Türk Dili 2 Zorunlu 2 2
  1402112 Yapı Elemanları Zorunlu 3 4
    Total : 23 30
    Annual Total : 46 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402160 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 Zorunlu 2 2
  1402205 Dinamik Zorunlu 3 5
  1402211 Ekonomi Zorunlu 2 4
  1402202 İleri Matematik 1 Zorunlu 4 5
  1402203 Malzeme Bilimi Zorunlu 3 4
  1402209 Mukavemet 1 Zorunlu 3 5
  1402207 Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 5
    Total : 20 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu 2 2
  1402212 Hidroloji Zorunlu 3 3
  1402201 İleri Matematik 2 Zorunlu 3 4
  1402210 Mukavemet 2 Zorunlu 3 5
  1402206 Topoğrafya Zorunlu 3 5
  1402204 Toprak İşleri Zorunlu 3 4
  1402208 Yapı Malzemeleri Zorunlu 3 5
- Sosyal Seçmeli 1   2 2
    Total : 22 30
    Annual Total : 42 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402301 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 4 5
  1402309 Çelik Yapılar Zorunlu 4 5
  1402311 İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 3
  1402303 Karayolu Mühendisliği Zorunlu 4 5
  1402305 Yapı Statiği I Zorunlu 4 5
  1402307 Zemin Mekaniği I Zorunlu 4 5
    Total : 22 28


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402308 Betonarme I Zorunlu 4 5
  1402302 Hidromekanik Zorunlu 4 6
  1402306 Karayolu Tasarımı Zorunlu 2 4
  1402310 Temel İnşaatı I Zorunlu 3 4
  1402304 Yapı Statiği II Zorunlu 4 5
- Mesleki Seçmeli 1   3 4
- Sosyal Seçmeli 3   2 2
    Total : 22 30
    Annual Total : 44 58


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402405 Betonarme II Zorunlu 3 5
  1402403 Karayolu Üstyapıları Zorunlu 2 3
  1402409 Seminer Zorunlu 2 3
  1402401 Su Yapıları I Zorunlu 3 5
  1402407 Yapı İşletmesi Zorunlu 3 4
- Mesleki Seçmeli 2   3 5
- Mesleki Seçmeli 3   3 5
    Total : 19 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402402 Betonarme Yapı Tasarımı Zorunlu 2 3
  1402408 Bitirme Çalışması Zorunlu 2 6
  1402404 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Zorunlu 3 4
  1402406 İş Hukuku Zorunlu 2 2
- Mesleki Seçmeli 4   3 5
- Mesleki Seçmeli 5   3 5
- Mesleki Seçmeli 6   3 5
    Total : 18 30
    Annual Total : 37 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1402454 Araştırma ve Geliştirme Mühendisliği Seçmeli 3 5
  1402190 Beden Eğitimi - Güzel Sanatlar 1 Seçmeli 0 0
  1402290 Beden Eğitimi-Güzel Sanatlar - II Seçmeli 0 0
  1402444 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi Seçmeli 3 5
  1402449 Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi ve Havza Yönetimine Giriş Seçmeli 3 5
  1402445 Çelik Yapı Tasarımı Seçmeli 3 5
  1402441 Demiryolu Mühendisliği Seçmeli 3 5
  1402452 Ekoloji ve Sürdürülebilir Mühendislik Seçmeli 3 5
  1402327 Girişimcilik 1 Seçmeli 2 2
  1402326 Girişimcilik 2 Seçmeli 2 2
  1402325 Güzel Sanatlar 1 Seçmeli 2 2
  1402324 Güzel Sanatlar 2 Seçmeli 2 2
  1402447 Kıyı Mühendisliğine Giriş Seçmeli 3 5
  1402323 Mimari Yapısal Tasarım Seçmeli 2 2
  1402448 Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 5
  1402328 Mühendislik Etiği Seçmeli 2 2
  1402531 Sosyal Seçmeli 2 Seçmeli 2 2
  1402532 Sosyal Seçmeli 3 Seçmeli 2 2
  1402450 Su Yapıları II Seçmeli 3 5
  1402321 Teknik İngilizce 1 Seçmeli 2 2
  1402322 Teknik İngilizce 2 Seçmeli 2 2
  1402453 Temel İnşaatı II Seçmeli 3 5
  1402460 Trafik Mühendisliği Seçmeli 3 5
  1402458 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 5
  1402442 Uzay Kafes Sistemler Seçmeli 3 5
  1402451 Yapı Denetimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 5
  1402443 Yapı Dinamiğine Giriş Seçmeli 3 5
  1402462 Yapı Hasarları ve Onarımı Seçmeli 3 5
  1402456 Yapı Makinaları Seçmeli 3 5
  1402446 Zemin İyileştirme Yöntemleri Seçmeli 3 5
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi