Çavdır Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Bilgisayar Teknolojileri
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Bilgisayar Programcılığı” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Bilgisayar Programcılığı programının amacı, iş hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bölüm mezunlarının çalıştıkları yerlerin çoğunluğu şirketlerin bilgi işlem merkezleri oluşturmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Programının Amacı : Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

 

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir (www.osym.gov.tr). Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSYS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler. 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Önlisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (120 AKTS) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a. Müfredatta belirtilen (22) zorunlu dersi içine alan 86 AKTS kredi
b.Müfredatta belirtilen (8) seçmeli dersi içine alan 26 AKTS kredi
c.Endüstriyele dayalı eğitim staj (8 AKTS)

Program Profili

Bu bölümde, Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgi-beceri sahibi teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Hedef:
*Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili
* İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
* Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
* Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilen
* Yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alıp, takım çalışması yürütebilen
* Yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapabilen
* Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alabilen
* Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurup, kullanabilen ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak uygulamalar üretebilen
* Yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit edip, sorunlara çözüm üretebilen
* Donanım keşif ve kurulması işlemini yapabilen
* Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanıyıp, yaygın olanları kullanabilen
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen
* Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten
teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
 2-  Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
 3-  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
 4-  Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterir.
 5-  Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. - Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
•Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturmak ve yazılım geliştirmek konusunda uzmanlaşan programcılar ile işletmelerin bilgisayar sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek Meslek Elemanı (Tekniker) dır.

Kabul Şartları

Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav %40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı %60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.
Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

Mezuniyet Şartları

Bilgisayar Programcılığı alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır. İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Sami Ulukuş

İletişim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Çavdır Meslek Yüksekokulu

Çavdır-BURDUR

Telefon: +90 248 427 20 61

Faks: +90 248 427 20 71

E-Posta: cavdirmyo@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5
Veri Tabanı II
Yabancı Dil - II
Yabancı Dil - I (İngilizce - I)
Grafik ve Animasyon I
İnternet Programcılığı II
İnternet Programcılığı I
Matematik
Ağ Temelleri
Nesne Tabanlı Programlama II
Ofis Yazılımları
Programlama Temelleri
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
Görsel Programlama I
Görsel Programlama II
Mesleki Matematik
Yapay Zeka Uygulamaları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Temel Elektronik
İletişim Becerileri
İçerik Yönetim sistemleri
Veritabanı I
Gömülü İşletim Sistemi Tasarımı
Sayısal Elektronik
Girişimcilik
Grafik ve Animasyon II
Bilişim Projesi
Yapay Zekaya Giriş
Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler
Nesne Tabanlı Programlama I
Robot Programlama
Sensörler
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  106 Görsel Programlama I Zorunlu 4 5
  270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  280 Yabancı Dil - II Zorunlu 4 4
  102 Mesleki Matematik Zorunlu 3 6
  14104 Veritabanı I Zorunlu 4 4
    Total : 19 23


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  101 Matematik Zorunlu 4 6
  103 Programlama Temelleri Zorunlu 4 6
  180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 4 3
  170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  17111 Yapay Zekaya Giriş Zorunlu 2 2
    Total : 18 21
    Annual Total : 37 44


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  202 İnternet Programcılığı II Zorunlu 4 5
  204 Nesne Tabanlı Programlama II Zorunlu 4 4
  15224 Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler Zorunlu 3 3
  14222 Sayısal Elektronik Zorunlu 2 4
  14214 Sensörler Zorunlu 2 4
    Total : 15 20


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  205 Ağ Temelleri Zorunlu 2 2
  207 Görsel Programlama II Zorunlu 4 4
  201 İnternet Programcılığı I Zorunlu 4 5
  209 Veri Tabanı II Zorunlu 4 4
  14213 Girişimcilik Zorunlu 3 4
  203 Nesne Tabanlı Programlama I Zorunlu 4 6
  14219 Yapay Zeka Uygulamaları Zorunlu 2 2
    Total : 23 27
    Annual Total : 38 47
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  108 Grafik ve Animasyon I Seçmeli 3 4
  213 Grafik ve Animasyon II Seçmeli 2 3
  107 Ofis Yazılımları Seçmeli 4 4
  14216 Gömülü İşletim Sistemi Tasarımı Seçmeli 3 2
  14112 İçerik Yönetim sistemleri Seçmeli 4 3
  17109 İletişim Becerileri Seçmeli 3 2
  14218 Robot Programlama Seçmeli 4 4
  14113 Temel Elektronik Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi