İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
İşletme
Edinilen Ünvan

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Bu bölüm, yüksek öğretimde İşletme bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur ve İşletmeci unvanı alınır.

Amaç

İşletme lisans programının amacı mezunlarının başta özel sektör olmak üzere, kamu sektöründe, uzman araştırmacı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek, mali kurumlarda müfettişlik, bankacılık, finans ve muhasebe alanlarında çalışmalarını sağlayacak iş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

Özel Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. 

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir

Tanınma Prosedürleri

T.C. Yükseköğretim kanun ve düzenlemelerine göre farklı üniversitelerden gelen değişim öğrencilerinin sadece önceki resmi öğrenmelerinin tanınması mümkündür. Bu düzenlemeler Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği kurallar çerçevesinde, “İntibak Komisyonu” tarafından koordine edilir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken AKTS, en az 240'tır. Lisans eğitimini tamamlamak için tanınan süre en az 7 yıldır.

Program Profili

İşletme Bölümü'nün temel amacı, ekonominin çekirdeğini oluşturan işletmelere kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte eleman yetiştirmektir. İşletmenin çeşitli bölümlerinde karşılaşılan sorunları çağdaş yönetim ve yaklaşımıyla analiz edebilen, rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış işletmecilik ruhu taşıyan, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık, riske katlanmayı göze alabilen elemanlar yetiştirmek, bu bölümün temel amacını oluşturur. İşletme Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, başta özel sektör olmak üzere kamu kesimi dahil hemen her alanda iş bulma şansına sahiptirler. Özellikle endüstri için de pazarlama, finans, personel ve muhasebe dalında yetişmiş elemanlara gereksinme duyulmaktadır. Ayrıca serbest piyasada gerek kendi adına işletme kurma ya da serbest muhasebecilik yapma açısından yeterli bilgilerle donatılmış eleman yetiştirilmektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.
 2-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olur.
 3-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Hem temel bilgisayar kullanımlarını (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanabilir.
 4-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; İşletmelerin üretim,pazarlama,yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanında gereken bilgilere sahip olur.
 5-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.
 6-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişmesi sürecindeki olay, düşünce ve ilkeleri karşılaştırabilir
Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Kabul Şartları

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar, öğretim üyeleri tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Mezuniyet Şartları

Programı tamamlamak ve Dereceyi alabilmek için akademik yıl sonlarında veya programın tamamlanmasının ardından özel bir dönem sonu / yılsonu / bitirme sınavı veya projesi yoktur. Bununla birlikte öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl ortasında düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir. 

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü


İşletme Bölümü Akts Koordinatörü: Arş. Gör. Sibel ERİŞKAN

İletişim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Örtülü Mevkii 15030 BURDUR
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Muhasebe Uygulamaları 5 5 5
Muhasebe Meslek Hukuku 4 5 3
İdare Hukuku
A.İ.İ.T.II 5
A.İ.İ.T. I 1
Muhasebe Denetimi 4 5 4
Bankacılık
Hukukun Temel Kavramları 4 3 4
Marka ve Marka Stratejileri 4 4 5 5 4 4
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk 3 4 2
İşletme Yönetimi 5 5 5
Sermaye Piyasası İşlemleri 3 4 3
Ticari ve Mali Matematik 3 4 4
Ticaret Hukuku 4 3 2
İşletmecilikte Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayarlı Muhasebe Programları 3 4 3
Tüketici Davranışları 3 2 3 4 4 4
Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar 3 5 4
Şirketler Muhasebesi 4 5 4
Maliyet Muhasebesi I 3 5 4
Maliyet Muhasebesi II 3 5 4
Davranış Bilimlerinde Güncel Konular 2 4 5
e- Ticaret ve e-İş 4 3 2 3 3 4
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
İngilizce I 1
İngilizce II 5
Girişimcilik ve Kobi Yönetimi 4 2 3
Finansal Yönetim 4 3 4
Finansal Tablolar Analizi 3 4 5
Dış Ticaret Finansmanı ve Muhasebesi
Dış Ticaret İşlemleri 3 4 5
Genel Muhasebe 4 5 4
Küresel İşletme Yönetimi 3 4 1
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 1 4
Endüstriyel Pazarlama 3 5 4
Uluslararası Muhasebe Standartları
Uluslararası Pazarlama 2 4 5 4 4 4
İşletme Bilimine Giriş 3 4 5
İktisada Giriş 2 3 3
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 3 2
Borçlar Hukuku 3 2 2
Makro İktisat 3 2 1
Yönetim Muhasebesi 1 3 4 3 4 4
Yönetim Bilgi Sistemi 3 2 3 4 4 4
Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim 4 3 2
Pazarlama İlkeleri 4 5 4
Pazarlama Araştırması 4 3 2
Mikro İktisat 4 2 4
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 4 2 4
Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları 3 4 3
Para ve Banka 2 5 4
Yöneylem Araştırması 4 5 5
Organizasyon ve Organizasyon Teorileri 3 5 4
Örgütsel Davranış 2 4 3
Üretim Yönetimi 4 3 4 4 4 4
Proje Yönetimi 3 4 2
Kamu Maliyesi 2 3 4
Halkla İlişkiler 1 4 5
Kalite Yönetimi ve Sistemleri 3 2 5
Satış Yönetimi 3 5 3
Hizmet Pazarlaması 4 3 4
Sosyal Psikoloji 2 3 2
İhtisas Muhasebeleri 4 2 4
İstatistik 2 1 1
Stratejik Yönetim 3 5 4
Tedarik Zinciri Yönetimi 2 3 3
Vergi Hukuku 3 5 4
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 3 4 2
Türk Dili I 1
Türk Dili II 1 1
Türk Vergi Sistemi 2 1 1
Çalışma Sermayesi Yönetimi 4 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14160 A.İ.İ.T. I Zorunlu 2 1
  14105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 6
  14107 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 4
  14180 İngilizce I Zorunlu 2 4
  14101 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 6
  14600 İşletmecilikte Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 3 4
  14103 Ticari ve Mali Matematik Zorunlu 3 4
  14170 Türk Dili I Zorunlu 2 1
    Total : 21 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14260 A.İ.İ.T.II Zorunlu 2 2
  14110 İdare Hukuku Zorunlu 3 5
  14102 İktisada Giriş Zorunlu 3 5
  14280 İngilizce II Zorunlu 2 4
  14106 Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 4 6
  14108 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 4
  14104 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 3
  14270 Türk Dili II Zorunlu 2 1
    Total : 22 30
    Annual Total : 43 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14209 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 4
  14201 İstatistik Zorunlu 3 3
  14203 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 5
  14211 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 4
  14205 Mikro İktisat Zorunlu 3 5
  14214 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 4
  14207 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 5
    Total : 21 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14207 Finansal Yönetim Zorunlu 3 5
  14213 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 5
  14212 Makro İktisat Zorunlu 3 4
  14206 Organizasyon ve Organizasyon Teorileri Zorunlu 3 5
  14204 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 4
  14202 Pazarlama Araştırması Zorunlu 3 4
  14210 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 3
    Total : 21 30
    Annual Total : 42 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14503 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 3 3
  14303 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 5
  14305 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 5
  14301 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 5
  14307 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 4
  14311 Vergi Hukuku Zorunlu 3 3
- Seçmeli Ders I   3 5
    Total : 21 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14304 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Zorunlu 3 4
  14302 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 5
  14308 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 5
  14312 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 4
  14306 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 4
  14310 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders 1   3 3
    Total : 21 30
    Annual Total : 42 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14401 Küresel İşletme Yönetimi Zorunlu 3 4
  14407 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 5
  14409 Para ve Banka Zorunlu 3 4
  14403 Sermaye Piyasası İşlemleri Zorunlu 3 5
  14523 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 6
- Seçmeli Ders I   3 3
- Seçmeli Ders II   3 3
    Total : 21 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14410 Bilgisayarlı Muhasebe Programları Zorunlu 3 4
  14526 Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları Zorunlu 3 4
  14309 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Zorunlu 3 4
  14402 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 4
  14408 Proje Yönetimi Zorunlu 3 4
- Seçmeli Ders I   3 5
- Seçmeli Ders II   3 5
    Total : 21 30
    Annual Total : 42 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401508 Bankacılık Seçmeli 3 3
  1401508 Bankacılık Seçmeli 3 3
  14603 Çalışma Sermayesi Yönetimi Seçmeli 3 3
  14601 Davranış Bilimlerinde Güncel Konular Seçmeli 3 4
  14609 Dış Ticaret Finansmanı ve Muhasebesi Seçmeli 3 3
  14605 e- Ticaret ve e-İş Seçmeli 3 6
  14520 Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 4
  14513 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 4
  14518 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 3
  14515 İhtisas Muhasebeleri Seçmeli 3 5
  14602 Kalite Yönetimi ve Sistemleri Seçmeli 3 4
  14606 Marka ve Marka Stratejileri Seçmeli 3 6
  14516 Muhasebe Meslek Hukuku Seçmeli 3 3
  14509 Satış Yönetimi Seçmeli 3 4
  14512 Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim Seçmeli 3 3
  14519 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 3
  14510 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 3
  15514 Uluslararası Muhasebe Standartları Seçmeli 3 5
  14517 Yönetim Bilgi Sistemi Seçmeli 3 3
  14507 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi