Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Mimarlık ve Şehir Planlama
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, ilgili alanda Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Meslek Yüksek Okullarının birer meslek edindirme kursunun çok ötesinde olması bilinciyle derslerimiz mesleki konuların ötesinde, sosyal yaşama, insan ilişkilerine, pazarlamaya, girişimciliğe yönelik içeriğiyle öğrencilerimizi ileriki kariyerlerine ve yaşama hazırlamayı hedeflemektedir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Önisans Derecesi alabilme şartları aşağıda verilmiştir: a)Müfredatta belirtilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri içine alan 120 kredi.b)Stajc)Önlisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 4 yıldır.

Program Profili

Teknik bir program olmanın yapısı gereği, öğrencilerimiz derslerde aldıkları teorik bilginin yanı sıra yoğunlaştırılmış bir uygulamalı eğitimle becerilerini geliştirmektedirler. Yapılan projelerle derslere olan ilginin artması ve sektöre ilişkin piyasa bilgisinin güncel kalması sağlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  1- Mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilme. 2- Mesleği ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilme. 3- Meslekî konulara teorik açıdan hakim olduğunu gösterebilme. 4- Çalışma düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilme.
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları

Mezun öğrencilerimiz DGS sınavından başarılı olmaları durumunda Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik ve Bilişim Sistemeleri ve Teknolojileri bölümlerinden birine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Derslere göre, yazılı-sözlü sınavlar, kısa sınavlar, projeler, ödevler, laboratuar çalışmaları ile değerlendirme yapılır.

Mezuniyet Şartları

Coğrafi Bilgi Sistemi alanında mezuniyet şartları şunlardır:Öğrencinin başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4'lük sistem) olmalı, staj çalışması kabul edilmiş olmalıdır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU

İletişim

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MYO
BUCAK BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1
Coğrafi Tabanlı Kent Yönetimi ve Bilgi Sistemi
Yönlendirilmiş Çalışma II
Yer Bilimlerinde Mekansal Bilgi Tasarımı
Tarımsal Planlamada CBS
CBS' de Analiz ve Yorumlama Teknikleri
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 1
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 2
Veri İşleme Uygulamaları
Veritabanı Yönetimi
CBS' de Saha Uygulamaları 1
CBS' de Saha Uygulamaları 2
Güzel Sanatlar 1
Güzel Sanatlar 2
Yabancı Dil 1 (İngilizce)
Yabancı Dil 2
Orman Uygulamalarında CBS
Genel ve Teknik İletişim
CBS ve Yardımcı Teknolojiler
Afetlerde CBS Uygulamaları
Kurumsal CBS Uygulamaları
Girişimcilik ve İş Tasarımı
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Uzaktan Algılamaya Giriş
Harita Modelleme ve Harita Tasarımı
Hatita Okuma ve GPS Kullanımı
Harita Bilgisi 3
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Yönlendirilmiş Çalışma 1
Fiziksel Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlama, Yönetim ve Bilgilendirme
Uzaktan Algılama Uygulamaları
Temel Bilgi Teknolojileri
Türkiye ve Afetler
Türk Dili 1
Türk Dili 2
Şehir Bölge Planlamada CBS
Mesleki Matematik 1
Mesleki Matematik 2
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

Öğrenme Yetkinliği

1

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

Alana Özgü Yetkinlik

1
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14103 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 1 Zorunlu 2 2
  14113 CBS' de Saha Uygulamaları 1 Zorunlu 4 5
  14111 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Zorunlu 4 5
  14115 Harita Bilgisi Zorunlu 4 5
  16119 Mesleki Matematik 1 Zorunlu 3 4
  16121 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 4
  14101 Türk Dili 1 Zorunlu 2 2
  14180 Yabancı Dil 1 (İngilizce) Zorunlu 2 2
    Total : 24 29


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14104 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 2 Zorunlu 2 2
  14116 CBS' de Analiz ve Yorumlama Teknikleri Zorunlu 3 4
  14110 CBS' de Saha Uygulamaları 2 Zorunlu 4 6
  14122 Genel ve Teknik İletişim Zorunlu 2 3
  14120 Mesleki Matematik 2 Zorunlu 3 3
  14102 Türk Dili 2 Zorunlu 2 2
  16118 Türkiye ve Afetler Zorunlu 2 2
  14114 Uzaktan Algılamaya Giriş Zorunlu 4 5
  14280 Yabancı Dil 2 Zorunlu 2 2
    Total : 24 29
    Annual Total : 48 58


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16201 Harita Modelleme ve Harita Tasarımı Zorunlu 4 4
  16211 Hatita Okuma ve GPS Kullanımı Zorunlu 3 4
  16203 Uzaktan Algılama Uygulamaları Zorunlu 4 5
  16207 Veri İşleme Uygulamaları Zorunlu 3 4
  16205 Veritabanı Yönetimi Zorunlu 3 4
  14209 Yönlendirilmiş Çalışma 1 Zorunlu 4 5
    Total : 21 26


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16214 Afetlerde CBS Uygulamaları Zorunlu 2 3
  14204 CBS ve Yardımcı Teknolojiler Zorunlu 3 4
  14202 Coğrafi Tabanlı Kent Yönetimi ve Bilgi Sistemi Zorunlu 4 5
  16216 Kurumsal CBS Uygulamaları Zorunlu 4 4
  14212 Şehir Bölge Planlamada CBS Zorunlu 4 5
  16208 Yönlendirilmiş Çalışma II Zorunlu 4 5
    Total : 21 26
    Annual Total : 42 52
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  514 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlama, Yönetim ve Bilgilendirme Seçmeli 4 4
  512 Fiziksel Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Seçmeli 4 4
  523 Girişimcilik ve İş Tasarımı Seçmeli 4 4
  14505 Güzel Sanatlar 1 Seçmeli 1 1
  14506 Güzel Sanatlar 2 Seçmeli 1 1
  511 Orman Uygulamalarında CBS Seçmeli 4 4
  507 Tarımsal Planlamada CBS Seçmeli 4 4
  509 Yer Bilimlerinde Mekansal Bilgi Tasarımı Seçmeli 4 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi