Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Arkeoloji
Edinilen Ünvan

Arkeolog

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

1

arkeolojik terimler ve kavramlar ehliyetine sahip olur,

2

arkeolojik araştırmalar, kazılar ve sondajları tasarlar ve bu projeleri yönetme ehliyeti kazanır,

3

arkeolojik bölgeleri ve konuları tayin etme yeteneği kazanır,

4

arazi çalışmaları, seminerler ile arkeolojik araştırma ve kazılarda teorik bilgilerin değerlendirilmesi becerisini kazanır.

5

teknik çizim yapabilir, plan ve harita çıkartır,

6

restorasyon-konservasyon konusunda bilgi sahibi olur,

7

rapor yazabilir ve bilimsel tez çalışması hazırlayabilmek için alt yapı kazanır,

8

tarihleme yapabilme için gereken bilgi yeterliliğine sahip olur,

9

arkeolojik veri analizi yapabilme becerisi kazanır,

10

alanı ile ilgili kurumsal ve uygulama alanlarında organizasyon yapabilme becerisi kazanır,

11

arkeolojik çalışmalar için gerekli bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahip olur,

12

alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular,

13

alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir,

14

bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi" (ÖSYS) tarafından kabul edilmektedirler. Söz konusu sistem iki aşamalı sınavlardan oluşmaktadır. Bu sistemin ilk aşamasını "Yüksek Öğretime Giriş Sınavı" meydana getirirken, farklı alanlarda gerçekleşen 5 sınavdan oluşan "Lisans Yerleştirme Sınavı" ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, bu sınav sisteminden aldıkları puanlar ve ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans derecesi alabilme şartları:
1. 140+-10 kredi ders almak,
2. Gerekli olan tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak,
3. Ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olmasıdır

Program Profili

Bu programın temel amacı, bilimsel, mesleki ve teknolojik açıdan yeterli uzmanlar yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  arkeolojik terimler ve kavramlar ehliyetine sahip olur
 2-  arkeolojik araştırmalar, kazılar ve sondajları tasarlar ve bu projeleri yönetme ehliyeti kazanır
 3-  arkeolojik bölgeleri ve konuları tayin etme yeteneği kazanır
 4-  arazi çalışmaları, seminerler ile arkeolojik araştırma ve kazılarda teorik bilgilerin değerlendirilmesi becerisini kazanır
 5-  teknik çizim yapabilir, plan ve harita çıkartır
 6-  restorasyon-konservasyon konusunda bilgi sahibi olur
 7-  rapor yazabilir ve bilimsel tez çalışması hazırlayabilmek için alt yapı kazanır
 8-  tarihleme yapabilme için gereken bilgi yeterliliğine sahip olur
 9-  arkeolojik veri analizi yapabilme becerisi kazanır
 10-  alanı ile ilgili kurumsal ve uygulama alanlarında organizasyon yapabilme becerisi kazanır
 11-  arkeolojik çalışmalar için gerekli bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahip olur
 12-  alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular
 13-  alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir
 14-  bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri şu özellikleri içerir; profesyonel olarak hazırlıklı olma, farklı durumlara profesyonel uyum, devam eden öğretmenlik ya da bölüm çalışmalarında önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitim.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalıştaylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Derslerin her birinden en az bir sınav yapılır. Sınavlar, derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Eğer bir öğrenci arasınava girmezse FF notu alır. Eğer dersin devam zorunluluğunu yerine getirmezse ya da uygulamadan başarısız olursa FE notu alır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 40, final sınavınınki ise % 60'dır. AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenciler dersten başarılı sayılırken, K, ED, EE, FE and FF notlarını alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ara ve final sınavlarının yerleri ve tarihler ilgili birim tarafından 15 gün önceden duyrulur. Teorik derslerin en azından % 70'ine ve laboratuar çalışmalarının % 80'ine katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir.
Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle mazeret sınav haftasında yapılır.

Mezuniyet Şartları

Fen- Edebiyat fakültesi tarafından verilen dersler değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle şartlar programa göre farklılıklar içerir

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Bilge Ayça POLAT BECKS

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Örtülü Yerleşkesi BURDUR

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Akhaemenid Tarihi ve Arkeolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ege Uygarlıkları I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ege Uygarlıkları II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anadolu Uygarlıkları I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anadolu Uygarlıkları II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anadolu Tarihi Coğrafyası I 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4
Anadolu Tarihi Coğrafyası II 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5
Hellence I 5 5 5 5 5
Hellence II 5 5 5 5 5
Hellence III 5 5 5 5 5
Hellence IV 5 5 5 5 5
Kazı ve Araştırma Teknikleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkeolojik Kazı ve Araştırma Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkeolojide Arkeometri Yöntemleri Kullanımı 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkaik Dönem Mimarisi ve Kent Gelişimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkaik Dönem Plastiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
T.Bilgisayar Tekn. Kul. I 5 5 5 5 5
T. Bilgis.Tekn. Kul. II 5 5 5 5 5 5
Doğu Roma Arkeolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klasik Dönem Mimarisi ve Kent Gelişimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klasik Dönem Seramiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klasik Dönem Plastiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Erken Demir Cağ ve Arkaik Dönem Seramiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yabancı Dil I 5 5 5 5 5
Yabancı Dil II 5 5 5 5
Antik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bitirme Çalışması I 5 5 5 5
Bitirme Çalışması II 5 5 5 5
Hellenistik Dönem Mimarisi ve Kent Gelişimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hellenistik Dönem Seramiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hellenistik Dönem Plastiği II 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hellenistik Dönem Plastiği I 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kültür Varlıklarının Korunması ve Müzecilik 5 5 5 5
Antik Toplum Tarihi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Antik Toplum Tarihi II 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I 5 5 5 5
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 5 5 5 5
Arkeolojiye Giriş I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkeolojiye Giriş II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Akdeniz Arkeolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mezopotamya ve Mısır Arkeolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mitoloji I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mitoloji II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nümizmatik I 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nümizmatik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seçmeli Ders (Beden Eğitimi I) 5 5 5
Seçmeli Ders (Beden Eğitimi II) 5 5 5
Antik Dönem Resim Sanatı I 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Antik Dönem Resim Sanatı II 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Avrupa Prehistoryası 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Roma Dönemi Mimarisi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Roma Dönemi Mimarisi II 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Roma Dönemi Portre Sanatı I 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Roma Dönemi Portre Sanatı II 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Roma Dönemi Seramiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Roma Dönemi Heykel ve Kabartma Sanatı I 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Roma Dönemi Heykel ve Kabartma Sanatı II 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Antik Dönemde Sosyal ve Ekonomik Yapı 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Bilgisayar Kullanımı I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Bilgisayar Kullanımı II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arkeoloji Terminolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türk Dili I 5 5 5 5
Türk Dili II 5 5 5 5
Arkeolojide Kent ve Kırsal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305180 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2
  1305111 Anadolu Tarihi Coğrafyası I Zorunlu 3 4
  1305107 Arkeolojiye Giriş I Zorunlu 3 6
  1305160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  1305105 Mitoloji I Zorunlu 3 3
  1305101 Anadolu Uygarlıkları I Zorunlu 3 3
  1305170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
  1301106 T.Bilgisayar Tekn. Kul. I Zorunlu 2 2
  1305103 Ege Uygarlıkları I Zorunlu 3 3
  1305109 Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Bilgisayar Kullanımı I Zorunlu 2 3
    Total 25 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1301215 T. Bilgis.Tekn. Kul. II Zorunlu 3 2
  1305104 Ege Uygarlıkları II Zorunlu 3 3
  1305110 Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Bilgisayar Kullanımı II Zorunlu 2 3
  1305108 Arkeolojiye Giriş II Zorunlu 3 6
  1305112 Anadolu Tarihi Coğrafyası II Zorunlu 3 4
  1301270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
  1301260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  1305106 Mitoloji II Zorunlu 3 3
  1305102 Anadolu Uygarlıkları II Zorunlu 3 3
  1301280 Yabancı Dil II Zorunlu 2 2
    Total 26 30
    Annual Total : 51 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305203 Arkaik Dönem Mimarisi ve Kent Gelişimi Zorunlu 3 6
  1305211 Kazı ve Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 3
  1305209 Hellence I Zorunlu 2 2
  1305205 Erken Demir Cağ ve Arkaik Dönem Seramiği Zorunlu 3 6
  1305213 Arkeoloji Terminolojisi Zorunlu 2 2
  1305201 Arkaik Dönem Plastiği Zorunlu 3 3
  1305207 Mezopotamya ve Mısır Arkeolojisi Zorunlu 3 3
  1305215 Antik Toplum Tarihi I Zorunlu 2 3
  1305351 Seçmeli Ders (Beden Eğitimi I) Seçmeli 2 2
    Total 23 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305206 Klasik Dönem Seramiği Zorunlu 3 6
  1305214 Antik Toplum Tarihi II Zorunlu 2 3
  1305208 Akdeniz Arkeolojisi Zorunlu 3 4
  1305204 Klasik Dönem Mimarisi ve Kent Gelişimi Zorunlu 3 6
  1305202 Klasik Dönem Plastiği Zorunlu 3 4
  1305212 Arkeolojide Kent ve Kırsal Zorunlu 2 3
  1305210 Hellence II Zorunlu 2 2
  1305352 Seçmeli Ders (Beden Eğitimi II) Seçmeli 2 2
    Total 20 30
    Annual Total : 43 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305301 Hellenistik Dönem Plastiği I Zorunlu 3 4
  1305307 Nümizmatik I Zorunlu 3 4
  1305315 Antik Dönem Resim Sanatı I Zorunlu 2 4
  1305303 Hellenistik Dönem Mimarisi ve Kent Gelişimi Zorunlu 3 6
  1305309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 2 2
  1305311 Hellence III Zorunlu 2 2
  1305305 Hellenistik Dönem Seramiği Zorunlu 3 6
  1305313 Akhaemenid Tarihi ve Arkeolojisi Zorunlu 2 2
    Total 20 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305302 Hellenistik Dönem Plastiği II Zorunlu 3 6
  1305310 Arkeolojide Arkeometri Yöntemleri Kullanımı Zorunlu 3 4
  1305316 Antik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri Zorunlu 3 4
  1305304 Nümizmatik II Zorunlu 3 4
  1305312 Antik Dönem Resim Sanatı II Zorunlu 2 4
  1305308 Hellence IV Zorunlu 2 2
  1305306 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 2 2
  1305314 Antik Dönemde Sosyal ve Ekonomik Yapı Zorunlu 2 4
    Total 20 30
    Annual Total : 40 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305405 Roma Dönemi Portre Sanatı I Zorunlu 2 6
  1305411 Bitirme Çalışması I Zorunlu 3 2
  1305401 Roma Dönemi Mimarisi I Zorunlu 3 6
  1305407 Roma Dönemi Heykel ve Kabartma Sanatı I Zorunlu 2 6
  1305413 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Uygulamaları Zorunlu 2 2
  1305403 Roma Dönemi Seramiği Zorunlu 3 6
  1305409 Kültür Varlıklarının Korunması ve Müzecilik Zorunlu 3 2
    Total 18 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305402 Roma Dönemi Mimarisi II Zorunlu 3 6
  1305408 Roma Dönemi Heykel ve Kabartma Sanatı II Zorunlu 2 6
  1305404 Roma Dönemi Portre Sanatı II Zorunlu 2 6
  1305410 Doğu Roma Arkeolojisi Zorunlu 3 4
  1305406 Bitirme Çalışması II Zorunlu 3 2
  1305412 Avrupa Prehistoryası Zorunlu 2 6
    Total 15 30
    Annual Total : 33 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi