Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans 

Amaç

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü programının amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri izleyerek güvenli, yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünlerinin üretimi amacıyla gerekli sistemlerin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek, uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde çağdaş mühendislik ve teknoloji bilgisine sahip, yapacağı araştırmalar ve üreteceği bilimsel makaleler ile üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, alanında eğitim veren bölümlerin öncü ve yenilikçi kadrosunu oluşturacak bireyler yetiştirmektir.

Özel Kabul Şartları

En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Tanınma Prosedürleri

Enstitü programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Programı toplam 120 AKTS olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.Program Profili

Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı altında tek Anabilim Dalı bulunmaktadır. Program 2013-2014 Güz yarıyılında açılmıştır. Programda beş öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, çevre, sağlık, iş güvenliği ve diğer güncel konuları takip edebilme anlayışının kazanır
 2-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, deney/proje tasarlama ve ürün geliştirme/uygulama alanlarında beceri kazanır
 3-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, gıda alanında ulusal ve uluslararası standartlar, yasal düzenlemeler konusunda bilgi edinir
 4-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, gıda kimyası, gıda teknolojisi, gıda güvenliği, gıda ambalajlama, beslenme ve duyusal değerlendirme alanlarında teorik ve/veya uygulamalı bilgi sahibi olurlar.
 5-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışını kazanır
 6-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, gıda proseslerinde kullanılan bileşenlerin ve yan ürünlerinin ekonomik ve çevresel olarak etkin bir şekilde kullanılması konusunda bilgi sahibi olur
 7-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, gıda sektöründe geliştirilen yeni teknikleri anlama becerisini kazanır
 8-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, gıda sektörüne hizmet veren yan sektörlerde çalışma becerisini kazanır
 9-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, liderlik/yönetim becerisini kazanır
 10-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler,gıda analizleri sonucu elde edilen verilerin doğruluğunun değerlendirilmesi becerisini kazanır
 11-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler,gıda üretim sürecinde çıkabilecek sorunları tanımlayabilme becerisini kazanır
 12-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler,temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında uygulayabilme becerisini kazanırlar
 13-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler,toplum sağlığını öncelikli hedef alarak, gıda üretim ve muhafaza yöntemlerini iyileştirebilir
Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; ilgili alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin ardından doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Dr. Yusuf YILMAZ

yusufyilmaz@mehmetakif.edu.tr

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR

Tel: 90 248 213 31 50

Faks: 90 248 213 31 60

Web: http://fbe.mehmetakif.edu.tr 

E-posta: fbe@mehmetakif.edu.tr
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Antioksidan Bileşikler ve Gıdalarda Kullanımı 2 4 2 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1
Gıda Mühendisliğinde Moleküler Biyoloji Uygulamaları
Peynir Teknolojisi 4 5 4 4 4 3 1 3 2 4 4 3
Yağlı Tohumlardan Ham Yağ Üretimi 5 4 4 5 4 4 4 2 2 2 4 1 1
Süt Kimyası 4 5 4 5 3 1 1 3 3 2 5 2 1
Yemeklik Yağ Modifikasyon Teknolojileri 5 5 4 3 3 3 3 3 1 1 4 3 1
Seçmeli I
Seçmeli II
Seçmeli III
Seçmeli IV
Seçmeli V
Seçmeli VI
Enzimler ve Gıda Sanayisinde Kullanımı 4 3 4 4 4
Ekstraksiyon Teknikleri 5 3 4 3 3 4 3 2 1 2 5 2 2
Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 5 4 5 4 4 2 4 4 4
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Kurutma Teknikleri 5 5 4 3 3 3 3 2 1 1 3 1 1
Gıda Lipidleri 4 5 3 4 3 2 1 1 4 4 3
Gıda Ürünü Geliştirme 3 4 4 3 2 3 5 3 2 4 2 1
Gıda Proteinleri 3 5 4 4 3 3 1 3 2
Gıda Güvenliği 3 3 5 5 5 2 1 4 4 4 5
Gıda Toksikolojisi 3 5 5 5 5 2 1 3 4 3 4
Fonksiyonel Süt Ürünleri 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 5 3 3
Enstümental Analiz Teknikleri 3 4 3 3 3 5 2 3 4 1
Genetik Mühendisliğine Giriş
Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri 4 2 3 4
Lipit Kimyası 4 3 3 3 3 3 4 2 1 1 3 1 2
Gıdaların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü 4 4 4 5 4 4
Gıda İşlemede Yeni Teknikler 3 4 2 1 2 4 2 5 3 2
Zeytinyağı Teknolojisi 4 5 4 3 3 4 3 2 1 1 3 1 1
Mühendislikte Proje Hazırlama ve Yönetim Teknikleri 5 4 3
Reoloji 5 4 5 4 4 4 3 4 3 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 5 1 5 2
Seminer 1 4 3
Gıdaların Duyusal Değerlendirilmesi 3 5 2 4 1 1 5 5 1 4 5
Uzmanlık Alan Dersi 4 5 5 4
Starter Kültürler ve Probiyotikler 4 3 3 2
Tez Çalışması 5 5 3 3 3 4 5 5 3 2 3 3 3
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01GDM1101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 6
  01GDM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
- Seçmeli I   3 6
- Seçmeli II   3 6
- Seçmeli III   3 6
    Total : 20 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01GDM1500 Seminer Zorunlu 0 6
  01GDM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli IV   3 6
- Seçmeli V   3 6
- Seçmeli VI   3 6
    Total : 9 30
    Annual Total : 29 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01GDM1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01GDM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01GDM1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01GDM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30
    Annual Total : 16 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01GDM1216 Antioksidan Bileşikler ve Gıdalarda Kullanımı Seçmeli 3 6
  01GDM1217 Ekstraksiyon Teknikleri Seçmeli 3 6
  01GDM1211 Enstümental Analiz Teknikleri Seçmeli 3 6
  01GDM1218 Enzimler ve Gıda Sanayisinde Kullanımı Seçmeli 3 6
  01GDM1207 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi Seçmeli 3 6
  01GDM1203 Fonksiyonel Süt Ürünleri Seçmeli 3 6
  01GDM1219 Genetik Mühendisliğine Giriş Seçmeli 3 6
  01GDM1220 Gıda Biyoteknolojisi Seçmeli 3 6
  01GDM1221 Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri Seçmeli 3 6
  01GDM1214 Gıda Güvenliği Seçmeli 3 6
  01GDM1212 Gıda İşlemede Yeni Teknikler Seçmeli 3 6
  01GDM1222 Gıda Kurutma Teknikleri Seçmeli 3 6
  01GDM1210 Gıda Lipidleri Seçmeli 3 6
  01GDM1223 Gıda Mühendisliğinde Moleküler Biyoloji Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01GDM1209 Gıda Proteinleri Seçmeli 3 6
  01GDM1215 Gıda Toksikolojisi Seçmeli 3 6
  01GDM1213 Gıda Ürünü Geliştirme Seçmeli 3 6
  01GDM1201 Gıdaların Duyusal Değerlendirilmesi Seçmeli 3 6
  01GDM1206 Gıdaların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü Seçmeli 3 6
  01GDM1224 Lipit Kimyası Seçmeli 3 6
  01GDM1225 Mühendislikte Proje Hazırlama ve Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 6
  01GDM1208 Peynir Teknolojisi Seçmeli 3 6
  01GDM1202 Reoloji Seçmeli 3 6
  01GDM1205 Starter Kültürler ve Probiyotikler Seçmeli 3 6
  01GDM1204 Süt Kimyası Seçmeli 3 6
  01GDM1226 Yağlı Tohumlardan Ham Yağ Üretimi Seçmeli 3 6
  01GDM1227 Yemeklik Yağ Modifikasyon Teknolojileri Seçmeli 3 6
  01GDM1228 Zeytinyağı Teknolojisi Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi