AKADEMİK REHBERLİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne kayıtlı olan tüm öğrencilerin bir akademik danışmanı bulunmaktadır. Danışmanlığın amacı Öğrencilere, eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere, karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak, mesleki açıdan yönlendirmek, rehberlik yapmak; yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunmak, üniversite ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve çevre olanakları hakkında bilgilendirmek, başarı durumlarını izlemek ve başarısızlık durumunda yönlendirmek, ders seçiminde yardımcı olmaktır. Danışman olarak görevlendirilen öğretim elemanının görevleri, danışmanı olduğu öğrenciler mezun oluncaya kadar devam eder.

Öğrenci danışmanlarının görevi,
 Danışmanlar öğrencilere eğitim-öğretim süreci ile ilgili konularda rehberlik yaparlar. Danışmanların rehberlik yapacakları konular aşağıda belirtilmiştir;
a) Öğrencileri, üniversite ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölüm/ABD/ASD ve dış çevre olanakları hakkında bilgilendirmek,
b) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölüm/ABD/ASD yönetimi tarafından geliştirilen formların doldurulmasını sağlamak,
c) Dersler hakkında öğrencileri aydınlatmak ve ders seçiminde yardımcı olmak,
ç) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
d) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumlarını izlemek,
e) Başarısızlık durumunda başarısızlığa yol açan nedenleri araştırmak ve bu nedenler konusunda öğrencileri bilgilendirmek,
f) Meslek ve kariyer planlaması konusunda öğrencilere yardımcı olmak,
g) Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme alışkanlığını kazanmalarına katkıda bulunmak,
ğ) Gerekli hallerde öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri almaları için Üniversite bünyesindeki rehberlik servisine yönlendirilmek.
h) Çözemedikleri öğrenci sorunları hakkında bölüm/ABD/ASD başkanlığını bilgilendirme,
ı) Bölüm/ABD/ASD başkanlığınca haftalık olarak belirlenen danışmanlık programını yürütme,
i) Her eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içerisinde sınıf öğrenci temsilcisi seçiminin yapılmasını sağlama,
j) Danışmanlar kuruluna katılmak ve her eğitim-öğretim döneminin sonunda danışmanı olduğu öğrencilerin sorunları ve alınması gereken önlemleri bölüm/ABD/ASD başkanlığına bildirmek,
konularında yardımcı olurlar.

arrangementsForAcademicGuidance.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi