<< Back
 
 
Atatürk's Principles and The History of Revolution
Department / Program Electronic and Automation
Course Code 17160
Type of Course Required
Level of Course Short Cycle
Year of Study 2016-2017
Semester Spring Semester
Number of National Credit 4
Number of ECTS 4
Name of Lecturer

Hasan Kür

Learning Outcomes To teach properties and manners of struggle during the foundation of democratic and laic Turkish Republic.
Courses Contribution to Program Learning Outcomes
    1 2 3 4 5
 
Prerequisites None
Made of Delivery Face to Face
Work Placements NA
Recommended Optional Programme Components NA
Course Content Week Topics
1 The aim of Atatürk’s Principles and Revolution History
2 Revolution and similar concepts
3 Reasons of demolishing of Ottoman Empire
4 Idea movements in Ottoman Empire
5 Trablusgarp
6 I. and II. The Balkan Wars
7 I. World War
8 Mondros armistice and holding of Anatolia
9 Mustafa Kemal’s landing on Samsun
10 Kuva-yı Milliye movement
11 Opening of the Grand Assembly of Turkey
12 National Struggle War
13 Mudanya Armistice and Lozan Pact
14 Abolition of the Sultanate
Recommended Readings 1. Adıvar, H. E. (1987). Türkün Ateşle İmtihanı.İstanbul:Atlas Kitabevi. 2. Arslan, N. (2003). Küçük Anılarda Büyük Sırlar. Ankara: Tekağaç Eylül Yayınevi. 3. Atay, F. R. (1981). Zeytindağı. İstanbul:MEB. 4. Atatürk, M. K. (2004)., Nutuk. Ankara:Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 5. Atatürk, M. K. (1990). Arıburnu Muharebeleri Raporu. Ankara: T.T.K. 6. (1990). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Ankara:YÖK. 7. (2005). Atatürk’ün Anlatımıyla Kurtuluş Savaşı. CI-IV, İstanbul: Boyut Yayın Grubu. 8. (2002). Atatürkçülük. C.I-III, İstanbul: MEB. 9. Ateş, T. (2000). Türk Devrim Tarihi. İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi. 10. Aydemir, Ş. S. (2000). Tek Adam. C.I-III, İstanbul: Remzi Kitabevi. 11. (2005). Destan ve Abide: Çanakkale. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 12. Dündar, C. (2004). Yükselen Bir Deniz. Ankara:İmge Yayınevi. 13. Dündar, C. (2000). Sarı Zeybek. İstanbul:Doğan Kitap. 14. Eroğlu, H. (1982). Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: MEB. 15. Gölen, Z. (2005). Çanakkale’den Cumhuriyet’e Cumhuriyet’ten Geleceğe. Ankara: Alter Yayıncılık. 16. Halaçoğlu, Y. (2001). Ermeni Tehciri ve Gerçekler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 17. İnan, A. A. (1988). Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 18. İnan, A. A. (1998). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 19. Kansu, M. M. (1997). Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber. C.I-II, Ankara:Türk Tarih Kurumu. 20. Kocatürk, U. (2000). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 21. Köstüklü, N. (1990). Milli Mücadele’de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları. Ankara: Kültür Bakanlığı. 22. (2001). Lozan Barış Konferansı/Tutanaklar-Belgeler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 23. Macmillan, M. (2004). Paris 1919, Çev. Belkıs Dişbudak, Ankara: ODTÜ Yayıncılık. 24. Okay, C. (2004). Dönemin Mizah Dergilerinde Milli Mücadele Karikatürleri. Ankara: Kültür Bakanlığı. 25. Özakman, T. (2005). Şu Çılgın Türkler, İstanbul: Bilgi Yayınevi. 26. Öztürk, K. (1990). Atatürk’ün TBMM Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 27. Soyak, H. R. (2004). Atatürk’ten Hatıralar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 28. Tansel, S. (1991). Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C.I-IV, Ankara:MEB. 29. Tezer, Ş. (1999). Atatürk’ün Hatıra Defteri, Ankara:Türk Tarih Kurumu.
Learning Activities and Teaching Methods Question and answer , research method,
Assessment
  Number %
Mid-Term : 1 40
Quiz :
Assignment :
Project :
Assignment :
Laboratory :
Other :
Final Examination : 1 60
Language of Instruction Turkish
Work Placement NA
   
Activities Quantity Duration Total Work Load
Course Duration 14 3 42
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 3 42
Individual Study for Mid-term Exam(s) 1 16 16
Individual Study for Final Exam 1 18 18
Total Work Load     118
Total Work Load/ 30 (s)     3,93
ECTS Credit of the Course     4
   

 

 

Information and Technologies Center © 2009 European Credit Transfer System