<< Geri
 
 
Afet Bilgisi
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17616
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Fatma Selcan KUŞ

Öğrenme Çıktıları Afet ve acil durum yönetimini anlayabilmek ve öğrenebilmek
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Ön koşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Afet ve acil durum bilgisi
2 Afet türleri ve etkileri
3 Afetlerde risk ve zarar azaltma
4 Afetlere hazırlık
5 Afet öncesinde yapılması gerekenelr
6 Afet sırasında yapılması gerekenler
7 Afet sonrasında yapılması gerekenler
8 Ara sınav
9 Yapısal olmayan zarar azaltma
10 Afet kültürü
11 Afetlerin sosyal boyutu
12 Afetlere dirençli toplum oluşturma
13 Türkiye'de geçmişte yaşanan ve sık görülen afetler
14 Yasa ve yönetmeliklerde afet yönetimi
Kaynaklar
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Yüz yüze
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi