<< Geri
 
 
Tıbbi Terminoloji
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17612
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Burcu BAKIR

Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Temel tanım ve terimler.
2 Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; kökler.
3 Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; önekler ve sonekler.
4 Hareket sistemi terimleri.
5 Kardiyovasküler sistem terimleri.
6 Kardiyovasküler sistem terimleri.
7 Solunum sistemi terimleri.
8 Arasınav.
9 Sindirim sistemi terimleri.
10 Üriner ve genital sistem terimleri.
11 Endokrin sistem terimleri. 
12 Sinir sistemi ve psikiyatri terimleri.
13 Duyu organları terimleri.
14 Dönem sonu sınavı.
Kaynaklar
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav :
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı :
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi