<< Geri
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17205
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Burcu BAKIR

Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü.
2 Türkiye ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği.
3 İş hukuku.
4 İş hiyyeni.
5 Ergonomi.
6 Fiziksel risk etmenleri.
7 Kimyasal risk etmenleri.
8 Ara sınav
9 Biyolojik risk etmenleri.
10 Psikososyal risk etmenleri.
11 Sağlık ve güvenlik işaretleri.
12 İş kazaları.
13 Meslek hastalıkları.
14 Dönem sonu sınavı.
Kaynaklar
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav :
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı :
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi