<< Geri
 
 
Immunoloji - Seroloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401222
Dersin Türü Required
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Dilek ÖZTÜRK

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
 1) immun sistemin yapısını, moleküllerini ve immun yanıttaki rollerini tanımlayabilecektir,
 2) humoral bağışıklığın temel fonksiyonlarını listeleyebilecektir,
 3) humoral bağışıklığın vücut savunmasındaki işlevini kavrayabilecektir,
 4) hücresel bağışıklığın temel fonksiyonlarını listeleyebilecektir,
 5) hücresel bağışıklığın vücut savunmasındaki işlevini kavrayabilecektir,
 6) antijen-antikor reaksiyonlarının temel mekanizmasını kavrayabilecektir.

Courses Contribution to Öğrenme Çıktıları
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Made of Delivery Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

İmmünolojiye giriş ve doğal bağışıklık

2

Kazanılan bağışıklık ve antijenler

3

İmmün sistem organ, doku ve hücreleri

4

Antikorlar ve özellikleri

5

Hücresel bağışıklık

6

Sitokinler

7

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

8

İmmün yetmezlikler

9

Otoimmünite ve otoimmün hastalıklar

10

İmmünoterapi

11

İnfeksiyöz hastalıklarda bağışıklık

12

İmmünomodülasyon ve immünomodülatörler

13

Tümör immünolojisi

14

Transplantasyon immünolojisi

Kaynaklar

Tizard, I.R. (2000): Veterinary Immunology: An Introduction. Sixth Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia. Erganiş, O., İstanbulluoğlu, E. (2002): İmmünoloji, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Konya. Diker, K.S. (1998): İmmunoloji, Medisan Yayınevi, Ankara. Arda, M., Minbay, A., Aydın, N., Akay, Ö., İzgür, M., Diker, K.S. (1998): İmmunoloji, Medisan Yayınevi, Ankara

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1) Anlatım, 2) Soru-Cevap, 3) Tartışma, 4) Gösteri, 4) Deney/Laboratuar

Assessment
  Sayı %
Ara Sınav : 1 % 20
Kısa Sınav : 1 % 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 14 % 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 % 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Activities Quantity Duration Total Work Load
Course Duration 14 2 28
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınavzes 5 1 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 9 9
Individual Study for Final Exam 1 20 20
Total Work Load     90
Total Work Load/ 30 (s)     3
AKTS Credit of the Course     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi