<< Geri
 
 
Mesleki Yabancı Dil (II)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401340
Dersin Türü Required
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Faruk PEHLİVANOĞLU

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:

1- veteriner hekimliği ile ilgili çeşitli konular üzerine İngilizce metinleri okuma ve anlama,

2- Veteriner hekimliği konularını İngilizce tartışma becerisini kazanacaktır.

Courses Contribution to Öğrenme Çıktıları
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul Yok
Made of Delivery Yüz Yüze
Staj

 Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

 Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Dersin amaçlarını verme ve ingilizce bileşik cümle yapınının öğretilmesi

2 İsim cümlelerinin yapısının öğretilmesi
3

Sıfat cümlelerinin yapısının öğretilmesi

4

Zarf cümlelerinin yapısının öğretilmesi

5

Kısaltılmış cümle yapılarının öğretilmesi

6

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

7

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

8

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

9

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

10

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

11

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

12

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

13

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

14

Veteriner hekimliği mesleği üzerine çeşitli konularda ingilizce yazılı makaleleri Türkçe'ye çevirme

Kaynaklar

Azar B.S. (1989): Understanding and Using English Grammer, Second Edition, Prentice Hall, Inc.

Törel S.(1985). Tıbbi Çeviri, 3. baskı, Hacettepe,Taş Kitapçılık Ltd. Şti.

Mirici İ.H., Er S.(2002): ÜDS Sağlık Bilimleri, Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. Şti.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik

Assessment
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav : 1 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Activities Quantity Duration Total Work Load
Course Duration 14 2 28
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 1 14
Ödevs 1 5 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 5 5
Individual Study for Final Exam 1 10 10
Total Work Load     62
Total Work Load/ 30 (s)     2,06
AKTS Credit of the Course     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi